« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - zápis_shromáždění starostů DSO Nová Lípa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [662 KB]
Zápis ze Shromáždění starostů DSO Nová Lípa dne 26.5 <.>,Nová Cerekev Přítomno 16 starostů dle prezenční listiny,A.Kolářová,V.Hojgrová
<br> Program:
<br> Návrh programu setkání (časový rozsah 60-90 min):
<br> 1 Prezence účastníků,úvodní slovo
<br> 2 Schválení programu jednání,zapisovatele,ověřovatelů
<br> 3 Revokace usnesení č.4/2016 — místo bere na vědomí— schválit: Schválení Návrh - mimořádné členské příspěvky viz příloha
<br> Schválení Smlouvy se SMO ČR na CSS a pověření k podpisu
<br> Rozpočtové opatření č.1 (přesun mezi položkami — z mzdových výdajů na služby)
<br> Rozpočtová změna č.2 — mimoř.příspěvky (navýšení rozpočtu)
<br> 4 Schvalování nových členů (zájemci — lVIezná) — usnesení k dnešnímu dni nedodáno
<br> 5 Informace o uskutečněných a probíhajících projektech,aktuální projekty OP Z (Pilot—projektová kancelář,Strategie DSO),nové výzvy a dotační možnosti
<br> 6 Pronájem kanceláře,zapůjčení vybavení 2016 (Černovice,Božejov),zaměstnanci
<br> 7 Diskuse,volné příspěvky a náměty
<br> 8 Závěr,volná diskuze,konzultace členů
<br> Shromáždění starostů zahájil předseda XXX XXXXXX,a to požadavkem na vyvolání diskuze ohledně budoucnosti svazku.Tento bod předřadil programu je <.>
<br> Vysvětlil,že svazek čeká zahájení dlouho očekávaného projektu — CSS,který vyžaduje předfinancování.Vyjádřil pochybnost,že pokud není schopen zajistit ve svém zastupitelstvu předfinancování projektu Centra společných služeb (dále jen CSS,resp.Pilot),nechce být včele svazku,svazek by měl vést starosta obce,která se dokáže zaručit půjčkou svazku,a proto se rozhodl rezignovat na funkci předsedy <.>
<br> Paní Houšková doplnila,že o tento projektjiž dlouhodobě DSO Nová Lípa usiluje,aktuálně svazek splnil kritéria přijatelnosti.Poté požádala o slovo A.Kolářová.Podala aktuální informace o stavu projektu CSS a požadavků na DSO z hlediska jeho předfinancování a finanční spoluúčasti.Představila finanční bilanci svazku,úspěšné žádosti,které generují svazku mimořádné příspěvky od obsloužených obcí...

Načteno

edesky.cz/d/6051688

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz