« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.16_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [371 KB]
Usnesení
<br> ze 16.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 15.12.2016 v 18.00 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Častrově
<br> A Organizačnízáležitosti Zastupitelstvo obce Častrov
<br> v o l í
<br> Danu Křížovou zapisovatelkou a XXXX Lepešku XXXX a Zdeňka Pánu ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce č.16/2016
<br> Usnesení bylo přijato hlasy 10 proti 0,zdržel se O,omluveni 1
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> s c h v a ! uj e
<br> upravený program jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2016 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 1
<br> B Vlastní program: Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí zprávu starostky obce o činnosti a dění v obci od 13.10.2016 do 15.12.2016 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> 2 Zpráva kontrolního a finančního výboru o činnosti Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru o činnosti za období od 13.10.do 15.12.2016 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 1
<br> 3 Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce k 15.12.2016 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> 4 Rozpočtové opatření 9/2016 — provedena úprava rozpočtu v měsíci říjnu,ROP č.10/2016 - provedena úprava rozpočtu v měsíci listopadu,ROP č 11/2016 k provedení konečné úpravy rozpočtu v měsíci prosinci
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> rozpočtové opatření č.9/2016,který byla provedena úprava rozpočtu obce rozhodnutími starostky č.26 — 33 v měsíci říjnu 2016
<br> bere na vědomí
<br> rozpočtové opatření č.10/2016,který byla provedena úprava rozpočtu obce rozhodnutími starostky č.34— 44 č.10/2016 v měsíci listopadu 2016
<br> s c h v a ! uj e
<br> rozpočtovým opatřením č.11/2016 provést konečnou úpravu rozpočtu v měsíci prosinci 2016
<br> Usnesení bylo přijato 10 hlasy,prot...

Načteno

edesky.cz/d/6644344

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz