« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Usnesení zastupitelstva Obce Častrov 5/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [2080 KB]
gbec Častrov Castrov 105
<br> Výpis usnesení z 5.jednání Zastupitelstva obce Častrov konaného dne 13.6.2023 od 17:00 hodin
<br> 1/5/2023
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> v o | í
<br> Veroniku Němcovou zapisovatelkou a Zuzanu Matouškovou a XXXXX Šváchu ověřovateli X.jednání zastupitelstva obce Častrov <.>
<br> Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 2/5/2023
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> Informaci o plnění usnesení ze 4.jednání zastupitelstva obce Častrov.Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 3/5/2023
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> s c h v a l uj e
<br> program jednání zastupitelstva obce dne 13.6.2023 <.>
<br> Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 4/5/2023
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu starosty a místostarostky obce o dění v obci od posledního zastupitelstva do 13.června 2023 <.>
<br> Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 5/5/2023
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu o plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce ke dni 31.5.2023.Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 2
<br> 6/5/2023
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> provedené rozpočtové opatření č.2/2023,č.3/2023 a č.4/2023.Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluvení 2
<br> 16
<br> gbec Častrov Castrov 105
<br> 7/5/2023
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> s c h v a | uj e
<br> Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Častrov za rok 2022 s výsledkem bez výhrad.Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 8/5/2023
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> 5 c h v a [ uj e
<br> závěrečný účet obce Častrov za rok 2022 bez výhrad <.>
<br> Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 2
<br> 9/5/2023
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> 5 c h v a | uj e
<br> účetní závěrku za rok 2022 bez výhrad <.>
<br> Us...

Načteno

edesky.cz/d/6706203

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz