« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Nařízení obecné povahy MZe ČR vlastníkům lesa o zpracování nahodilých těžeb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [2189 KB]
& OBEcNÍÚŘAD „„V/»„ ;," &
<br> ŠŠŠ—“the ___.___.<.> — ČT-—"M __ >-.'y 1 <,>
<br> ' :.<: <.>,! Í
<br> ' ' '.__ížw___ __.Lv „!Q—Ag.<.> :
<br> Póčet šatů dokumenciltmčcr lisa) příloh
<br>.<.>.<.>._\Q “:
<br> 45;ůsový Znak 301mm
<br> _ muk/sxcuwml : 5 A 'j vhání ;
<br> - / _ „„,<,> ; '." g v.<.> ; :: mr mm “ mnm žena?-mm mna-Š
<br> Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 565951201T—MZE-16212
<br> gpisová značka: ST15092/2012—16212 C.j.: 66595/2017—MZE-16212 | „„ 0002825539513
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1 V Praze dne: 7.11.2017
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.a) zákonač.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“,) vydává s odkazem na ustanovení & 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,následující
<br> “|_-r."-
<br> opatření obecně povahy:
<br> 1.Ministerstvo zemědělství podle ustanovení 5 32 odst.2 písm.a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých,vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření,a to nejpozději do 31.března 2018 <,>
<br> 2.Nařízení uvedené v odstavci 1.se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy i vjejich ochranných pásmech <.>
<br> 3.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejně vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> Odůvodnění: - <.>
<br> Nepříznivě klimatické podmínky,zejména dlouhodobý srážkový deficit,přivodily oslabení i: vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České Ě republiky.To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního hmyzu),které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu.Velká část území České ...

Načteno

edesky.cz/d/6640411

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz