« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.23_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [380 KB]
Usnesení
<br> ze 23.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 14.12.2017 v 17.00 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> A Or anizačnízáležitosti Zastupitelstvo obce Častrov v o | í Danu Křížovou zapisovatelkou,slečnu lVlgr.Pavlu Vránkovou a XXXX XXXXX Šváchu ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva obce č.XX/XXXX.Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> 5 c h v a l uj e
<br> upravený program jednání zastupitelstva obce dne 14.12.2017 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> B Vlastní program: 1 Zpráva starostky obce o činnosti
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu starostky obce o činnosti za období od 26.10.2017 do 14.12.2017 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 2
<br> 2 Zpráva kontrolního a finančního výboru o činnosti,zpráva o činnosti školské rady Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu předsedkyně finančnho výboru za období od 17.3.2017 do 14.12.2017 zprávu předsedy kontrolního výboru o činnosti za období od 11.5.do 14.12.2017 zprávu o činnosti školské rady za rok 2017 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 3 Zpráva o stavu finančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o stavu finančních prostředků obce ke 14.12.2017 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 4 Rozpočtové opatření č.10/2017 k provedení konečné úpravy rozpočtu v měsíci prosinci 2017 Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a | uj e rozpočtové opatření 10/2017 k provedení konečné úpravy rozpočtu v měsíci prosinci 2017 bere na vědomí rozhodnutí starostky č.14/2017,kterým byl stanoven minimální počet čenů OVK,rozhodnutí starostky č.15 /2017,kterými byly jmenovány zapisovatelky OVK rozhodnutí starostky č.16/2017 o doplnění členů OVK.Všechna rozhodnutívydána pro volbu prezidenta republiky Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 2
<...

Načteno

edesky.cz/d/6051418

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz