« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Brno - Trnitá - ul. Kolískova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Brno - Trnitá - ul. Kolískova (514,36 kB)
p
<br> r r
IÁ
<br> L
i ř L J
<br> l
J
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízenf distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
<br> 07.l2.2020odlO:00 do07.l2.2020l2:30
<br> l
<br> Obec
<br> Brno
<br> Část obce
Trnitá
<br> Vypnutá oblast:
Brno,Kolískova č.o.3,5,7,9,11,13 <.>
<br> l
l
<br> Společnost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na zák]adě ustanovení § 25 odst.(3) písmeno c) bod 5 zákona č <.>
458/2000 Sb.ve zněnf pozdějších předpisů (energetický zákon).Žádáme odběratele el.energie
o pochopenf pro toto nezbytné omezení.l
<br> l
l
<br> Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.il
<br> Případné poírzití vlastního náhradního zdro3e v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vMy projednat se společností E.ON Distribuce a.s <.>
<br> Pro případné další inforínace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon-distribuce.cz,kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny <.>
<br> l
l
<br> l
<br> Děkujeme Vám za pochopení <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s.l
l
<br> l
l
<br> 'Z ;
<br>
<br> Brno,Kolískova 205/5
Brno,Kolískova 249/3
Brno,Kolískova 251/7
Brno,Kolískova 254/9
Brno,Kolískova 255/11
Brno,Kolískova 263/13
<br> l
l
<br> i
l
<br> l
l
<br> l
l
<br> :
l
<br> l
l

Načteno

edesky.cz/d/4284117

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz