« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Výběrové řízení - úředník pro agendu související s životním prostředím - ÚMČ Brno-Bystrc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - úředník pro agendu související s životním prostředím - ÚMČ Brno-Bystrc (45 kB)
Oznámení o vyhlášení výběrové řízení
<br> na místo úředníka územního samosprávného celku
<br> Statutární město Brno,Městská část Brno-Bystrc,tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
<br> sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno
<br> vyhlašuje,dle zák.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,výběrové řízení na pozici:
<br> agenda související s životním prostředím,údržbou veřejné zeleně a zajišťováním záborů
<br> – platová třída 9
Předpokládaný nástup od 01.03.2021,pracovní poměr na dobu neurčitou,úvazek 40 hod./týden.Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc.Platové zařazení se řídí zák.č.262/2006 Sb.a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,tj.platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe <.>
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> · státní občanství ČR,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR <,>
<br> · dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům <,>
<br> · bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jako by nebyla odsouzena) <,>
<br> · dobrá znalost českého jazyka <,>
<br> · splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy - např.vyhl.č.512/2002 Sb.(doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od jmenování do funkce) <.>
Požadavky zaměstnavatele:
<br> · VŠ nebo SŠ vzdělání se zaměřením na technické obory nebo zahradnictví či zemědělství <,>
· znalost a orientace v problematice péče o životní prostředí,dendrologie,údržby veřejné zeleně <,>
<br> · fyzickou zdatnost <,>
· znalost práce na PC (Word,Excel) <,>
· řidičský průkaz sk.B <,>
· časovou flexibilitu <,>...

Načteno

edesky.cz/d/4378353

Meta

EIA   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz