MČ Brno - Střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-stred.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-střed
Dominikánská ul. 264/2
601 69 Brno

Datová schránka: qykbwe7
E-mail: podatelna@stred.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2019 Dodatek č. 2 k dražbě č.j. 0745D000002/19
22. 03. 2019 Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška: ÚR - "Rekonstrukce a dostavba bytového domu Leitnerova 7"
22. 03. 2019 Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0119464/2019 - R8/018 - doplnění
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Zelný trh
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy - jarní čištění tunelu Pisárky a tunelu Hlinky
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu MK III. tř. - B 11, E 13 - Rašínova x Jakubská u ZŠ
22. 03. 2019 Oznámení o vystavení - Územní studie Vlněna - k.ú. Trnitá
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro kontejner - Panská 8
22. 03. 2019 Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0119464/2019 - R8/018
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na MK - blokové čištění Brno-střed 2019
21. 03. 2019 Výběrové řízení - právník/právnička právního oddělení odboru organizačního - ÚMČ Brno-sever
21. 03. 2019 Počet a sídla volebních okrsků Městské části Brno-střed
21. 03. 2019 Časový harmonogram 1. zasedání OVK Městské části Brno-střed
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Blokové čištění 2019
21. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - úprava stávajících VPS - nám. 28. října
21. 03. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro kontejner a vozidla stavby - Botanická 30
21. 03. 2019 Pronájem NP č. 103, Joštova 3
20. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Hilleho
20. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - přesun VPS - Bartošova
19. 03. 2019 Oznámení o záměru stanovení změny DZ - OPS 1-02, tř. Kpt. Jaroše, Brno - instalace VDZ
19. 03. 2019 Nabídkové řízení - prodej pozemků p.č. 272 a 273 v k.ú. Pisárky
19. 03. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed
19. 03. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed
19. 03. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed
19. 03. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed
19. 03. 2019 Dražba dobrovolná - Byt 1kk č. 14 Brno-Zábrdovice, ul. Cejl
19. 03. 2019 Dražba dobrovolná - nebytový/komerční prostor - Brno-Zábrdovice, ul. Cejl
19. 03. 2019 Dražba dobrovolná - Byt 3kk č. 48 Brno-Zábrdovice, ul. Cejl
19. 03. 2019 Dražba dobrovolná - Byt 3kk č. 20 Brno-Zábrdovice, ul. Cejl
19. 03. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro vozidlo stavby - Cihlářská 1a
18. 03. 2019 Zastavení řízení - nedoplnění žádosti: stavba nazvaná: "Moravské náměstí 754/13 - rekonstrukce"
18. 03. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro kontejner a stavební materiál - Jana Uhra 19
18. 03. 2019 Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0115717/2019 - R8
18. 03. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro přenosový vůz - DZ - Besední 2
18. 03. 2019 Opatření obecné povahy - umístění restaurační zahrádky SHOT BAR - Kozí 12
18. 03. 2019 Opatření obecné povahy - jarní čištění tunelů 2019 - Pisárecký tunel a tunel Hlinky
18. 03. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro návoz jeřábu - Kopečná 19
18. 03. 2019 Opatření obecné povahy - realizace odpojení přípojek - Kamenná 42
18. 03. 2019 Opatření obecné povahy - umístění restaurační zahrádky - Smetanova 51
15. 03. 2019 Výběrové řízení - pracovník/pracovnice v sociálních službách, neúředník
15. 03. 2019 Program pro poskytování dotací "FREE WC 2019-2020"
15. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení změny DZ - VPS Radnická - zřízení vyhrazeného parkování
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS v OPS 1-01 B - Biskupská
15. 03. 2019 Nabídkové řízení na prodej pozemku p.č. 383/5, 383/6 včetně stavby č.p. 600 Štefánikova 66a
15. 03. 2019 Pronájem NP č. 101, Křížová 8
15. 03. 2019 Pronájem NP č. 103, Husova 9
15. 03. 2019 Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0112234/2019 - R8/017
15. 03. 2019 Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna A1/18-CM
14. 03. 2019 Výběrové řízení - pracovník/pracovnice vztahů k veřejnosti - pracovník/pracovnice Miniúřadu, úředník

XML