MČ Brno - Střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-stred.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-střed
Dominikánská ul. 264/2
601 69 Brno

Datová schránka: qykbwe7
E-mail: podatelna@stred.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2019 Výběrové řízení - stavební technik - ÚMČ Brno-Líšeň
22. 05. 2019 Návrh opatření obecné povahy - zajištění volného vstupu do vnitrobloku parčíku V 12a - Trýbova
22. 05. 2019 Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Brno-střed, k.ú. Město Brno a Návrhu změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno RP MPR 1/18 - Rooseveltova
22. 05. 2019 Návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-CM - Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská
22. 05. 2019 Návrh změny Územního plánu města Brna B50/07-II MČ Brno-Jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská
22. 05. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - občanský klub Hybešova 65a, k.ú. Město Brno
21. 05. 2019 Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška: Manipulační plocha ul. Tomešova - Tvrdého, Brno - dočasná stavba
21. 05. 2019 Novela - Společné povolení: AB - "Přístavba výtahu, bytový dům Tř.Kpt.Jaroše, Brno"
21. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I/42 VMO, I/52 Brno-Rajhrad
21. 05. 2019 Opatření obecné povahy - pokládka kabelu NN - Vojtova, Havlenova, Sobotkova, Grmelova
21. 05. 2019 Opatření obecné povahy - pokládka optického kabelu - Křídlovická 2
20. 05. 2019 Zveřejnění nabídkového řízení - prodej bytové jednotky 589/9 - Nové Sady 22a
20. 05. 2019 Zveřejnění nabídkového řízení - prodej bytové jednotky 494/8 - Vinohrady 26
20. 05. 2019 Zveřejnění nabídkového řízení - prodej bytové jednotky 59/1 - Grmelova 6
20. 05. 2019 Zveřejnění nabídkového řízení - prodej bytové jednotky 59/13 - Grmelova 6
20. 05. 2019 Oznámení územního řízení - s ústním jednáním: ÚR - "Nábřeží řeky Svratky, Realizace protipovodňových opatření města Brna-etapy VII a VIII
20. 05. 2019 Nařízení jednání: ÚR - rozšíření distribuční sítě, "Brno, Mlýnská 69, KNN, SR, p. Dolníček"
20. 05. 2019 Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška: ÚR - Brno, Vídeňská, parc. 1502, úprava NN
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro čerpadlo a mix při betonáži objektu Kounicova 35 a zábor pro zateplení fasády objektu
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro Festival Mandel - Mendlovo náměstí
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - konání akce Běh pro Hospic Sv. Alžběty - Kamenná, Vinohrady, Kejbaly, stezka přes Červený kopec
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - oprava tramvajové trati na ul. Benešova
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - zábor na ul. Jezuitská pro rekonstrukci Janáčkova divadla
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - oprava objektu - parkoviště Bulínova (Šumavská 35)
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - realizace spojovací lávky na ul. Sevřená
20. 05. 2019 Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní upravy provozu MK III. tř. - ul. Černopolní
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - změna DZ - ul. Čechyňská a Cyrilská
17. 05. 2019 Dražba č.j. 203 Ex 06767/09-100
17. 05. 2019 Dražba č.j. 2019-008
17. 05. 2019 Pozvánka - závěrečná kontrolní prohlídka stavby - Koliště I, rekonstrukce prodloužení M.Horákové
17. 05. 2019 Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. - II. etapa
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro vozidla ND Brno - náměstí Míru
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro vozidla ND Brno - parkoviště Kraví hora
16. 05. 2019 Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška: ÚR - přestavba a přístavba AC TITANIUM, Nové Sady 27
16. 05. 2019 Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0204617/2019 - R8/026
16. 05. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - část prostor nádvoří radnice MČ Brno-střed, část pozemku p.č. 490, k.ú. Město Brno
15. 05. 2019 Oznámení řízení o ZSD - veřejná vyhláška: ÚR a SP - oprava, rekonstrukce a revitalizace objektu; Grohova 23
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška o doručení - Jiří Engelbrech
15. 05. 2019 Opatření obecné povahy - realizace geologických vrtů - Údolní (Úvoz - Husova)
15. 05. 2019 Opatření obecné povahy - práce na ul. Poříčí při akci "Rekonstrukce infrastruktury Brněnského nádraží"
15. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení PDZ MK III tř. - Rooseveltova
15. 05. 2019 Pronájem NP č. 103, Mlýnská 4
14. 05. 2019 Dražba č.j. 129EX 3841/18-34
14. 05. 2019 Návrh opatření obecné povahy - instalace DZ - Údolní/Obilní trh - přístupová cesta na Špilberk
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy - umístění zahrádky před objektem Běhounská 9
13. 05. 2019 Výběrové řízení - referent Odboru stavebního úřadu - ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany
13. 05. 2019 Oznámení stavebního řízení - veřejná vyhláška: SP -"Novostavba bytového domu", ul. Vodní
13. 05. 2019 Novela - Společné povolení: Bytový dům - rekonstrukce a změna stavby rozšířením balkonů a přístavbou výtahové šachty s instalací výtahového zařízení k objektu Sušilova 771/6, Brno
13. 05. 2019 Oznámení územního řízení - bez ústního jednání: stavba nazvaná: "Moravské náměstí 754/13 - dostavba"
13. 05. 2019 Oznámení stavebního řízení - veřejná vyhláška: SP - Polyfunkční dům u sv. Anny; ul. Hybešova p.č. 1545, 1558 k.ú.

XML