MČ Brno - Střed

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno-stred.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-střed
Dominikánská ul. 264/2
601 69 Brno

Datová schránka: qykbwe7
E-mail: podatelna@stred.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 Výběrové řízení - právník, úředník - ÚMČ Brno-střed (prodloužení termínu pro podání přihlášek)
23. 08. 2019 Opatření obecné povahy - ,,Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" - Dornych, předčasné užívání
23. 08. 2019 Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS Vrchlického sad 11
23. 08. 2019 Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - VPS (IP 12 a V 10e) - Bayerova 30
23. 08. 2019 Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - VPS (IP 12 a V 10e) - Smetanova 1
23. 08. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro kontejner - Čápkova 12a
22. 08. 2019 Program pro poskytování dotací 2020 - Podpora aktivit v oblasti sociální, zdravotní a občanských záležitostí
22. 08. 2019 Záměr prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku č.j. MMB/0351463/2019 - R8/038
22. 08. 2019 Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu MK III. tř. - ul. Špitálka
21. 08. 2019 Dražba č.j. 164 EX 4602/17-168
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - veřejné projednávání - Návrh změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/17-CM
21. 08. 2019 Opatření obecné povahy změna DZ (přechod pro chodce) - Údolní
21. 08. 2019 Návrh opatření obecné povahy - změny DZ VPS (IP 12 a V 10e) - Sevřená
21. 08. 2019 Opatření obecné povahy - změna DZ VPS v OPS 1-03, Bratislavská
21. 08. 2019 Opatření obecné povahy - změna DZ VPS v OPS 1-04, Koliště
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška o doručení - Petra Ciencialová
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška o doručení - Jan Šandor
20. 08. 2019 Opatření obecné povahy - změna DZ - OPS 1-03, fáze A, oblast Bratislavská
20. 08. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro vozidla stavby a kontejner před objektem Dvořákova 11
19. 08. 2019 Výběrové řízení - referent/ka bytového odboru - ÚMČ Brno-jih
19. 08. 2019 Výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu) - ÚMČ Brno-Slatina
19. 08. 2019 Rozhodnutí - deklaratorní rozhodnutí - komunikace na soukromém pozemku p.č. 43/9 a p.č. 43/13, k.ú. Štýřice
19. 08. 2019 Nabídka k odprodeji nepotřebného majektu - 01/2019 VK
19. 08. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro jeřáb před objektem Kapucínské náměstí 8
19. 08. 2019 Opatření obecné povahy - umístění DZ VPS (IP 12) a (V 10e) - Novobranská
19. 08. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - potravinový automat - v budově ZŠ Bakalovo nábř. 8, na pozemku k.ú. Štýřice
16. 08. 2019 Výběrové řízení - vedoucí oddělení sociálních věcí odboru sociálních věcí a zdravotnictví - ÚMČ Brno-sever
16. 08. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - umístění DZ - zákaz stání
16. 08. 2019 Nabídka k odprodeji nepotřebného majektu - 08/2018 VK
16. 08. 2019 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Koliště - Vlhká Polyfunkční objekt, I.etapa
16. 08. 2019 Opatření obecné povahy - havárie kanalizace před objektem Křídlovická 16
16. 08. 2019 Opatření obecné povahy - výměna režimového SDZ VPS v OPS 1-13 B, Grohova
16. 08. 2019 Opatření obecné povahy - generální oprava veřejného osvětlení na ul. Táborského nábřeží, Kamenná a Ludmily Konečné
16. 08. 2019 Opatření obecné povahy - výměna režimového SDZ VPS v OPS 1-02 B, Tř. Kpt. Jaroše
16. 08. 2019 Opatření obecné povahy - změna DZ (dodatkové tabulky) - OPS 1-13, Grohova, Brno -střed
16. 08. 2019 Opatření obecné povahy - změna DZ V 12a (žlutá klikatá čára) - ul. Černopolní
16. 08. 2019 Záměr pronájmu MČ Brno-střed - sklepní kóje v 2pp podlaží Tržnice Brno, Zelný trh 14/16, tj. část pozemku p.č. 446, k.ú. Město Brno
15. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Cejl 46 a 48 - Brno-Zábrdovice
15. 08. 2019 Společné rozhodnutí - Přístavba bytového objektu k bytovému domu Koliště 21 - stavební povolení
15. 08. 2019 Výzva k vyjádření k podanému odvolání - Polyfunkční objekt IN SADY - ul. Nové Sady
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška o doručení - Martin Šubrt
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška o doručení - Martin Pelikán
15. 08. 2019 Opatření obecné povahy - DZ VPS IP 12 a V 10e - Moravské nám. 1
15. 08. 2019 Rozhodnutí - OOP MMB - DZ V 12a - ulice Mášova - se ruší
15. 08. 2019 Opatření obecné povahy - OPS 1-02, třída Kpt. Jaroše - změna DZ
15. 08. 2019 Pronájem NP č. 101, Květinářská 2
14. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Cejl 37 a 39 - Brno-Zábrdovice
14. 08. 2019 Usnesení č.j. 030 DD 12/19-3
14. 08. 2019 Návrh opatření obecné povahy - přesun DZ 1x A 9 (Provoz v obou směrech) - Björnsonův sad
14. 08. 2019 Opatření obecné povahy - zábor pro zařízení staveniště před objektem Přízova 16 a na parkovišti na ul. Dornych

XML