« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - OOP - zábor pro zařízení staveniště - ul. Jaselská 11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - zábor pro zařízení staveniště - ul. Jaselská 11 (1,64 MB)
2 <,>
120,0
<br> ul.Jaselská MarešovaGorkého
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO POVOLENÍ
<br> STAVBY/
E8d
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO POVOLENÍ
<br> STAVBY/
E8d
<br> asf <.>
<br> zámk.dl <.>
<br> zámk.dl <.>
<br> 4 <,>
80
<br> 4 <,>
80
<br> 4 <,>
10
<br> 6 <,>
90 vovo vovo
<br> Z4
e
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Jaselská 11
Zařízení stavby
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.200590
4.12.2020
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> B28 Osadit 7 dní předem
<br> 4 <,>
8 Z2
<br> OB
LA
<br> ST
1
<br> -1
3
<br> OB
LA
<br> ST
1
<br> -1
3
<br> ZÓ
NA
<br> A
<br> ZÓ
NA
<br> A
<br> ZÓ
NA
<br> B
<br> ZÓ
NA
<br> B
<br>
V
<br> P
R
<br> A
C
<br> O
V
<br> N
Í D
<br> N
Y
<br>
S
<br> O
P
<br> R
Á
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍM
N
<br> E
B
<br> O
P
<br> O
Z
<br> A
P
<br> L
A
<br> C
E
<br> N
Í
<br>
C
<br> E
N
<br> Y
N
<br> A
M
<br> ÍS
TĚ
<br>
V
<br> P
R
<br> A
C
<br> O
V
<br> N
Í D
<br> N
Y
<br>
S
<br> O
P
<br> R
Á
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍM
N
<br> E
B
<br> O
P
<br> O
Z
<br> A
P
<br> L
A
<br> C
E
<br> N
Í
<br>
C
<br> E
N
<br> Y
N
<br> A
M
<br> ÍS
TĚ
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Č.j.: KRPB - / ČJ-2020-0600DI
<br> Dle §77 zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> č.j.: MMB /2020 -
<br> zábor vozovky :
<br> Legenda ploch:
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br>
Stránka 1
<br> 2020-12-30T11:54:44+0100
Ing.XXXXXX XXXX eaXXdXbXXXXXdfXXXeXeXXeXXfeXXXXXXcXXXdbX
OOP - zábor pro zařízení staveniště - ul. Jaselská 11 (275,15 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0530596/2020 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0530596/2020 Ing.Lang /542174217 30.12.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-232223-1/ČJ-2020-0600DI <,>
<br> ze dne 15.12.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Jaselská podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu záboru pro zařízení staveniště (úpravy fasády) před objektem Jaselská 11 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 4.1.– 30.4.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena
<br> podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumenta...

Načteno

edesky.cz/d/4379801

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz