« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Návrh OOP - změna DZ - ul. Opletalova, Solniční

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Opletalova (784,62 kB)
4
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 1
<br> <.>
<br> 8
<br> 7
<br> 2
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 3
<br> <.>
<br> 2
<br> 5
<br> 2
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
<br> 8
<br> 5
<br> 4
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 3
<br> <.>
<br> 0
<br> 6
<br> 3
<br> <.>
<br> 3
<br> 1
<br> 1
3
<.>
4
0
<br> 2
<.>
0
0
<br> 4
<.>
0
0
<br> 2
<.>
0
0
<br> 3
<.>
1
4
<br> 2
<.>
2
5
<br> 4
<.>
0
0
<br> 4
<.>
0
0
<br> 5
<.>
0
0
<br> 5
<.>
0
1
<br> 4
<.>
2
8
<br> SO
LN
IČ
NÍ
<br> JO
ŠT
O
VA
<br> OPLETALOVA
<br> OPLETALOV
A
<br> 2
<br> <.>
<br> 6
<br> 2
<br> UV3
<br> UV
6
<br> UV1
<br> UV2
<br> U
V5
<br> UV
9
<br> 0
<.> 0
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 8
<.> 4
<br> 0
<br> 1
<.>
2
5
<br> 4
<.>
5
2
<br> 3
<.>
0
3
<br> 0
<.>
5
0
<br> R
<br> 8
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> U
V1
<br> 1
<br> 0
<.>
0
6
6
1
1
0
<br> 0
<.>
0
3
9
0
0
0
<br> 0
<.>
0
1
5
2
5
0
<br> 0
<.>
0
3
7
0
3
0
<br> 0
<.> 0
<br> 5
9
5
0
0
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 7
<br> 5
<br> 7
<br> 2
<br> 0
<br> 0
<.>
0
0
4
7
1
0
<br> 7
<.> 0
<br> 0
<br> 2
x
1
<.> 6
<br> 0
<br> 6
<.> 7
<br> 5
<br> 5
<.> 7
<br> 5
<br> 5
<.> 7
<br> 5
<br> 6
<.> 7
<br> 5
<br> 6
<.>
7
5
<br> 4
x
5
<br>.7
5
<br> 6
<.> 7
<br> 5
<br> 5
<.> 2
<br> 5
<br> 1
0
x
5
<br>.7
5
<br> R
<br> 6
<br> <.>
0
<br> 0R
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> 4
<.> 5
<br> 0
<br> 2
<.> 6
<br> 0
<br> 4
<.> 5
<br> 5
<br> 8
<.>
0
0
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<.>
5
0
<br> 1
<.> 5
<br> 0
<br> 0
<.>
5
0
<br> 3
0
<br> 3
0
<br> 1
<.>
2
5
<br> VODNÍ 13,602 00 BRNO
<br> ARCHIVNÍ Č <.>
<br> STUPEŇ
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> MĚŘÍTKO
<br> FORMÁT
<br> DATUM
<br> Č.SOUPRAVY
<br> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
<br> ING.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> OKRES:
<br> NÁZEV AKCE:
<br> INVESTOR:
<br> NÁZEV PŘÍLOHY:
<br> VYPRACOVAL
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> ING.MIROSLAV MELUZÍNHLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
<br> KONTROLOVAL
<br> JIHOMORAVSKÝKRAJ:
<br> Č.PŘÍLOHY
<br> KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
<br> BRNO-MĚSTO
<br> 2191
<br> 2191
<br> BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s <.>
<br> MĚSTO BRNO
<br> RK - SOLNIČNÍ,VES...
Návrh OOP - změna DZ - ul. Opletalova, Solniční (491,92 kB)
Magistrát města Brna Odbor dopravy Magistrát města Brna | Odbor dopravy Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0447925/2020/4 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/0476478/2020/RAČ TEL./E-MAIL: 542 174 200/racansky.martin@brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III.třídy,ulice Opletalova a ulice Solniční,Brno Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),dne 27.01.2020,s doplněním dne 19.03.2020,obdržel od společnosti VIAPONT,s.r.o <.>,IČO: 46995447,se sídlem Vodní 258/13,602 00 Brno,projektanta společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice,pod zn.20 – 205 - 2191,ze dne 19.10.2020,podání ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III.třídy,ulice Opletalova a ulice Solniční,Brno,formou výkresu číslo přílohy 7,s názvem „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce: „RK-SOLNIČNÍ,VESELÁ,OPLETALOVA – REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ REKONSTRUKCE OPLETALOVY ULICE“,zpracovatel „VIAPONT PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13,602 00 BRNO“,datum: „ŘÍJEN 2020“,formát: „3A4“,měřítko: „1:250“,stupeň: „DSP,PDSP“,číslo zakázky: „2191“,archivní číslo: „2191“.MMB dne 21.10.2020 předal dotčenému orgánu – Policie České Republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno - venkov,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místn...

Načteno

edesky.cz/d/4284115

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz