« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - změna DZ - ul. Veveří a Gorkého, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Veveří (1,64 MB)
IP4
<br> IP4
<br> LEGENDA:
<br>
2020-10-15T14:21:58+0200
<br>
2020-10-15T14:24:06+0200
eSpis 0e43b745841da091abe03c81e3cadc82a2a1a879
Opatření obecné povahy - změna DZ - ul. Veveří a Gorkého, Brno (541,74 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0044120/2020/16 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0439989/2020/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích II.a III <.>
<br> třídy,ulice Veveří a ulice Gorkého,Brno
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III.třídy,ulice Opletalova
<br> a ulice Solniční,Brno,formou výkresu číslo přílohy 1,obsah: „MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU“,akce:
<br> „VEVEŘÍ REKONSTRUKCE TT“,číslo zakázky: „20Z00429“,formát: „2000x297“,datum: „7/2020“ <,>
<br> zpracovaného společností ZNAKOM s.r.o <.>,IČO: 26264641,se sídlem Zengrova 4,615 00 Brno <,>
<br> s dotčeným orgánem podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policie
<br> České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště
<br> dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,s vydáním vyjádření pod č.j.: KRPB-153591-
<br> 1/ČJ-2020-0600DI-KOL,ze dne 24.08.2020,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o
<br> silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích ...

Načteno

edesky.cz/d/4215937

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz