« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Návrh opatření obecné povahy - změny DZ - VPS - Tučkova 34

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Dřevařská (371,88 kB)
T
u
è
k
o
v
a
<br> 36
<br> 34
<br> 2
3
<br> 3
2
<br>
VUSS BRNO
<br> SL
<br> SL
<br> 4,7
3,5
<br> 4,3
<br> 45
°
<br> 60°
<br> IP 1
3c
<br> P
E 13
<br> 1
<br> E 13
<br> P
IP
1
<br> 3
b
<br> E
1
<br> 3
<br> 2
<br> PO
-
N
E 7-
<br> 19h
PO
<br> LÁR
K
A
<br> D
IVAD
<br> LA
S
PO
<br> VO
LEN
<br> ÍM
E
1
<br> 3
IN
<br> S
T
<br> A
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> IP
1
<br> 2
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> SL
<br> V 10e (š.2,5m)
INSTALOVAT
<br> N
a
k
<br> o
n
c
i ú
<br> s
e
k
u
<br> B 2
<br> N
a
za
<br> čá
tku
ú
<br> se
ku
<br> IP 1
3c
<br> P
E 13
<br> 1
<br> E 13
<br> N
a
za
<br> čá
tku
ú
<br> se
ku
<br> IP 1
3c
<br> P
E 13
<br> 1
<br> E 13
<br> N
a
za
<br> čá
tku
ú
<br> se
ku
<br> STÁN
ÍV
<br> YZNA
CENÁ
<br> MIMO
<br> IZ 8
a
<br> IP 4
b
<br> 0
<,> 0
<br> 6
2
5
<br> v
iz
k
<br> ó
ta
<br> š
íř
k
a
<br> s V 10 a/e/f (dle VL 24) <.>
<br> značení V 10g,při kombinaci
Vzorový vzhled instalovaného
<br> 0
<,> 1
<br> 2
5
<br> S
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> pro řešení dopravních situací ve městě Brně č.16,17,18 <.>
Vzhled samotného dopravního značení se řídí metodickými listy
<br> s označením příslušných režimů a doby platnosti <.>
Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13
<br> OBLAST 1-15
<br> CENY NA MÍSTE
<br> NEBO PO ZAPLACENÍ
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> V PRACOVNÍ DNY
<br> 1 2
<br> MAX.15 min <.>
<br> 7-18h
<br> V PRACOVNÍ DNY
<br> 3 MÍSTA
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ČERVENEC 2020
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: XXXXX XXXXXX,KÁVÉESKA
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> VYHRAZENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A3
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0601-2020
<br> O.PITNERO.PITNER
<br> ULICE TUČKOVA - MK
<br> OPS 1-15,f...
Návrh opatření obecné povahy - změny DZ - VPS - Tučkova 34 (399,41 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0342251/2020 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0393238/2020 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě žádosti řízení
<br> o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní
<br> úpravy provozu na místní komunikaci ul.Tučkova 34.Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého
<br> dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E13) s uvedením S POVOLENÍM
<br> DIVADLA POLÁRKA PO-NE 7-19h,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště (V 10e) <.>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení projednaná s Policií
<br> ČR KŘP JMK SPDI Brno,viz č.j.: KRPB-143398-1/ČJ-2020-0600DI-SBL,ze dne 13.08.2020,souhlas
<br> vlastníka předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Tučkova 34 se zveřejňuje
na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování <.>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů
podatele,dále vlastníků nemovitostí,rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinnosti...

Načteno

edesky.cz/d/4140476

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz