« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - změna DZ - na silnici I/42 Brno - VMO - rekonstrukce a dostavba budovy Opuštěná 4, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_20_095586_Ky_P01 (1,65 MB)
5
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> R
<br> 3
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> R
<br> 3
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 0
<br> <,>
6
<br> 0
<br> 5
<br> <,>
6
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
1
<br> 5
<br> 5
<br> <,>
8
<br> 0
<br> 4
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
6
<br> 0
<br> 5
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 4
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
7
<br> 5
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
7
<br> 5
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 0
<br> R
<br> 6
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
7
<br> 5
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 4
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 6
<br> <,>
0
<br> 0
<br> 3
<br> <,>
9
<br> 0
<br> 1
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 4
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 3
<br> <,>
0
<br> 0
<br> 3
<br> <,>
0
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 4
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 3
<br> 0
<br> 3
<br> 5
<br> 2
<br> 9
<br> 2
<br> 3
<br> 2
<br> 1
<br> 2
<br> 2
<br> 2
<br> 0
<br> 4
<br> <,>
7
<br> 5
<br> 2
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
7
<br> 5
<br> 1
<br> 1
<br> 7
<br> 4
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> 6
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 7
<br> <,>
<br> 6
<br> 5
<br> 6
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 5
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> R
<br> 6
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 5
<br> <,>
0
<br> 0
<br> 3
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 3
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> R
<br> 4
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 3
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 5
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 5
<br> <,>
2
<br> 5
<br> 4
<br> <,>
6
<br> 0
<br> 4
<br> <,>
3
<br> 5
<br> 0
<br> <,>
7
<br> 0
<br> 3
<br> <,>
1
<br> 5
<br> 2
<br> <,>
7
<br> 5
<br> 3
<br> x
<br> 3
<br> <,>
0
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 1
<br> <,>
2
<br> 5
<br> 2
<br> <,>
0
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
7
<br> 5
<br> 2
<,>
5
0
<br> 3
<,>
0
0
<br> 2
<br> <,>
5
<br> 0
<br> 3
<br> <,>
0
<br> 0
<br> 4
<br> <,>
7
<br> 5
<br> 1
<br> x
<br> 2
<br> <,>
9
<br> 5
<br> 2
<...
Opatření obecné povahy - změna DZ - na silnici I/42 Brno - VMO - rekonstrukce a dostavba budovy Opuštěná 4, Brno (226,63 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 328 541 651 209 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
<br> Č.j.: JMK 95586/2020 Sp.zn.: S–JMK 58154/2020/OD Brno 15.09.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy (dále také „Krajský úřad Jihomoravského kraje“) <,>
jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále také „zákon o silničním provozu") <,>
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích
I.třídy,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 a následujících části
šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále také „správní řád“) a dle zvláštní právní úpravy
obsažené v § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,zahájeném na základě písemného podnětu
právnické osoby GW Opuštěná 4 s.r.o <.>,Opuštěná 227/4,Trnitá,602 00 Brno,IČ 26906635
v zastoupení na základě plné moci ze dne 14.08.2018 právnickou osobou Architektonická kancelář
Burian-Křivinka s.r.o <.>,Kalvodova 114/13,Pisárky,60200 Brno,IČ 29189187 v zastoupení na základě
plné moci ze dne 14.08.2018 fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou
v obchodním rejstříku Yvona Čumová,se sídlem Klatovská 426/20,Ponava,602 00 Brno,IČ 63361990
(také „žadatel“),ze dne 22.04.2020,o vydání stanovení místní úpravy provozu <,>
<br> po projednání s dotčenými orgány ve smyslu § 172 odst.1 správního řádu a ustanovení § 77 odst.3
zákona o silničním provozu,po písemném stanovisku Policie ČR,Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje,Odbor služby dopravní policie,Kounicova 24,611 32 Brno,IČ 75151499 (dále
také „Policie ČR“) vydané pod č.j.: KRPB-73200-3/ČJ-2020-0600...

Načteno

edesky.cz/d/4140475

Meta

Stavební informace   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz