« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS v OPS 1-21B, Rybářská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OPS_1-21_Rybarska_-_Zednikova_Rybarska.pdf (689,24 kB)
Pozn.: Výkresová dokumentace řeší pouze instalaci vyhrazených parkovacích stání pro konkrétní osoby a firmy,které podléhají rozhodnutí o ZUK <.>
<br> OPS 1-21 - OBLAST RYBÁŘSKÁ
<br> FÁZEB-lJSTČ.03
<br> U)>
<br> Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové dokumentace fáze A pro tuto oblast a v tomto vykrese Je zobrazeno Jako StaVGJICI stav.Vsechno instalované dopravnl znaceni mu5| byt zrealizovano v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
<br> l
<br> Slrka viz kót
<br> Vzorový vzhled instalovaného značení V 109,při kombinaci s V 10 ale/f (dle VL 24) <.>
<br> Vzorový vzhled instalovaného značení V lOe/f Pokud se jednotlivé parametry liší od vzorových,jsou uvedeny přímo ve výkresové dokumentaci <.>
<br> Délka kolmých stání a šířka podélných stání jsou Vždy uvedeny přímo ve výkrese <.>
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inženýrství BIVI a BO
<br> Odsouhlaseno dne: Pod č.j.: KRPB- - /ČJ—20
<br> Dle š25 zákona č.13/1997 Sb.577 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br> -0600Dl
<br> Podpis:
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> LEGENDA:
<br> © 31 “a"
<br> GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> II „,ING.J.NEŠPOR H Brnenske /] _ Ik komunikace
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> ING.A.I-IIAVLÍČEK M.IIZEMAN,DiS.M.D(ZEMAN,DiS <.>
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> OBJEDIGATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM KVĚTEN 2020 B 1 / „\L 1_a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ „Ázev AKCE: Fomin Instalovat * ' '“Sta'ovat 0 P s 1 - 2 1,fá ze B STUPEN ' v ' v ' ' v ' MĚŘÍTKO 1:500 © Šcllstranit * * '\Oidšža—ní DOPRAVNÍ ZNACENI RUSENE 0 B L A s T R Y B A R s K A č.ZAKÁZKY 1034-2019,<,>,NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU NUTNESTAVEBNIUPRAVY ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 03_2 |.: ST c.o 3
OPS_1-21_Rybarska_-_Vystavni_.pdf (359,23 kB)
1
<br> 2
<br> SL
VJ
<br> EZ
D
<br> IP
1
<br> 3
c
<br> 1
<br> SL
<br> SL
<br> INSTALOVAT
<br> 1xV 10f
<br> 1.8B2 1014
<br> 2 <.>
<br> IP 12
<br> 2xSL
<br> 0
45
<br> 1
<br> 2
<br> E 9
<br> 1x
<br> IP 11a
<br> 1.8B2 1014
<br> IP
4
b
<br> 1
<br> P
<br> v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
<br> a v tomto výkrese je zobrazeno jako stávající stav.Všechno instalované dopravní značení musí být zrealizováno
Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové dokumentace fáze A pro tuto oblast
<br> které podléhají rozhodnutí o ZUK <.>
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace řeší pouze instalaci vyhrazených parkovacích stání pro konkrétní osoby a firmy <,>
S
<br> Vzorový vzhled instalovaného značení V 10e/f
Pokud se jednotlivé parametry liší od vzorových <,>
jsou uvedeny přímo ve výkresové dokumentaci <.>
<br> Délka kolmých stání a šířka podélných
stání jsou vždy uvedeny přímo ve výkrese <.>
<br> 0,7 0,7
<br> 3,5
<br> 0,7 0,7
<br> 2,5
<br> 0,7
<br> 3,5
<br> 0,7 0,7 0,7
<br> 2,5
<br> 1,0 1,0
<br> 7,0
<br> 1,0 1,0
<br> 5,75
<br> 0
<,> 0
<br> 6
2
5
<br> v
iz
k
<br> ó
ta
<br> š
íř
k
a
<br> Vzorový vzhled instalovaného
<br> značení V 10g,při kombinaci
s V 10 a/e/f (dle VL 24) <.>
<br> 0
<,> 1
<br> 2
5
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Brněnské
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> komunikace
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 1:500
<br>
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 06.3ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
LIST Č.06
<br> M.ZEMAN,DiS.M.ZEMAN,DiS.ING.J.NEŠPOR
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> ...
OPS_1-21_Rybarska_-_Vystavni.pdf (363,94 kB)
12
<br> 14
<br> 16
<br> 16
a
<br> 18
<br> 20
<br> 13
<br> 15
<br> 19
-17
<br> SL
<br> IP 12
<br> E13
<br> IP
1
2
<br> E
1
<br> 3
<br> 6
Z
3
6
<br> 6
5
5
<br> VJ
EZ
<br> D
<br> MK
-III <.>
<br> TŘ
ÍDY
<br> Vý
sta
<br> vn
í
<br> 0
45
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
IN
<br> S
T
<br> A
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> INSTALOVAT
<br> 1xV 10f
<br> SL
<br> 2xV 10e
INSTALOVAT
<br> 0
45
<br> E 9
1x
<br> IP 11a
<br> SL
<br> 6
Z
3
6
<br> 6
5
5
<br> v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
<br> a v tomto výkrese je zobrazeno jako stávající stav.Všechno instalované dopravní značení musí být zrealizováno
Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové dokumentace fáze A pro tuto oblast
<br> které podléhají rozhodnutí o ZUK <.>
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace řeší pouze instalaci vyhrazených parkovacích stání pro konkrétní osoby a firmy <,>
S
<br> Vzorový vzhled instalovaného značení V 10e/f
Pokud se jednotlivé parametry liší od vzorových <,>
jsou uvedeny přímo ve výkresové dokumentaci <.>
<br> Délka kolmých stání a šířka podélných
stání jsou vždy uvedeny přímo ve výkrese <.>
<br> 0,7 0,7
<br> 3,5
<br> 0,7 0,7
<br> 2,5
<br> 0,7
<br> 3,5
<br> 0,7 0,7 0,7
<br> 2,5
<br> 1,0 1,0
<br> 7,0
<br> 1,0 1,0
<br> 5,75
<br> 0
<,> 0
<br> 6
2
5
<br> v
iz
k
<br> ó
ta
<br> š
íř
k
a
<br> Vzorový vzhled instalovaného
<br> značení V 10g,při kombinaci
s V 10 a/e/f (dle VL 24) <.>
<br> 0
<,> 1
<br> 2
5
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Brněnské
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> komunikace
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> ...
OPS_1-21_Rybarska_-_Rybarska.pdf (433,07 kB)
17
<br> 19
<br> 17
a
<br> 2
2
<br> 2
6
<br> 2
8
<br> 3
0
<br> 2
4
<br> OVLADA±
<br> OVLADA±
<br> VRAT
<br> VRAT
<br> SL
<br> SL
<br> E
13
<br> IP
12
<br> E
8d
<br> 30
<br> SL
<br> SL
<br> C
2c
<br> SL
<br> IP
12
<br> 2 M
ÍS
<br> T
A
<br> FA
IR
<br> H
O
T
E
L
<br> E
1
3
<br> IP
12
<br> S
P
<br> O
V
O
L
E
N
ÍM
<br> 1
<.> -5
<.> P
<br> R
O
V
<br> O
Z
ID
<br> L
A
<br> P
O
L
IC
IE
±
<br> R
<br> P
O
-P
<br> Á
6
:0
0
-1
6
:0
0
H
<br> O
D
<br> O
BS
<br> LU
H
U
<br> D
O
PR
<br> AV
N
Í
<br> M
IM
<br> O
<br> B
1
<br> E
13
<br> SL
<br> M
K-
III
<.> T
<br> ŘÍ
DY
<br> Ry
bá
řs
ká
<br> SL
V
JE
<br> ZD
<br> V
JE
<br> ZD
<br> V
JE
<br> ZD
<br> 0
60
<br> 0
60
<br> E
13
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> 2xV 10e
INSTALOVAT
<br> 9 <.>
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> 5 <.>
<br> 6 <.>
<br> 7 <.>
<br> 8 <.>
<br> 10 <.>
<br> 2.-8.P
R
O
V
<br> O
ZID
<br> LA
<br> 9.PR
O
V
<br> O
ZID
<br> LA
<br>
S
P
<br> O
V
O
LE
<br> N
ÍM
<br> P
O
LIC
IE
±
<br> R
<br> S
P
<br> O
V
O
LE
<br> N
ÍM
<br> P
O
LIC
IE
±
<br> R
<br> 1 <.>
<br> SL
<br> INSTALOVAT
<br> V 10f
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> 8xV 10e
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> 5 <.>
<br> V 10e
INSTALOVAT
<br> SL
<br> 1
<br> 1
<br> 1
E
9
<br> 1x
<br> IP
11a
<br> 2.-8.P
R
O
V
<br> O
ZID
<br> LA
<br> 9.PR
O
V
<br> O
ZID
<br> LA
<br>
S
P
<br> O
V
O
LE
<br> N
ÍM
<br> P
O
LIC
IE
±
<br> R
<br> S
P
<br> O
V
O
LE
<br> N
ÍM
<br> P
O
LIC
IE
±
<br> R
<br> 1 <.>
<br> S
P
<br> O
V
O
L
E
N
ÍM
<br> 1
<.> -5
<.> P
<br> R
O
V
<br> O
Z
ID
<br> L
A
<br> P
O
L
IC
IE
±
<br> R
<br> P
O
-P
<br> Á
6
:0
0
-1
6
:0
0
H
<br> O
D
<br> 2 M
ÍS
<br> TA
<br> FA
IR
<br> H
O
TE
<br> L
<br> v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
<br> a v tomto výkrese je zobrazeno jako stávající stav.Všechno instalované dopravní značení musí být zrealizováno
Veškeré ostatní dopravní značení b...
OPS_1-21_Rybarska_-_Krizkovskeho.pdf (336 kB)
ops 1-21 - OBLAST RYBÁŘSKÁ
<br> FÁZEB-lJSTČ.01
<br> LEGENDA:
<br> © 81
<br> B 1 / Instalovat ' 7 B 1 že OdstranIt ' '
<br> DOPRAVNÍZNAČENÍSTÁVAĚCÍ
<br> DOPRAVNÍZNAČENÍNAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍZNAČENÍRUŠENÉ
<br> NUTNÉSTAVEBNÍÚPRAVY
<br> které podléhají rozhodnutí o ZUK <.>
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace řeší pouze instalaci vyhrazených parkovacích stání pro konkrétní osoby a firmy <,>
<br> Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové dokumentace fáze A pro tuto oblast a v tomto vykrese Je zobrazeno Jako StaVGJICI stav.Vsechno instalovane dopravni znaceni mu5| byt zrealizovano v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
<br> *?
<br> l
<br> šiř
<br> ka viz kót
<br> Vzorový vzhled instalovaného značení V 109,při kombinaci s V 10 a/e/f (dle VL 24) <.>
<br> U)>
<br> $l M—MŘM
<br> cě
<br> m na
<br> 4 4 1
<br> Vzorový vzhled instalovaného značení V 'lOe/f Pokud se jednotlivé parametry liší od vzorových,jsou uvedeny přímo ve výkresové dokumentaci <.>
<br> Délka kolmých stání a šířka podélných stání jsou vždy uvedeny přímo ve výkrese <.>
<br> „Wl
<br> „Wl
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br> Pod č.j.: KRPB-
<br> Podpis:
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Dle 525 zákona č.13/1997 Sb.577 Zákona č.361/2000 Sb <.>
<br> - IČJ-20 -0600Dl
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KONTROLOVAL
<br> ING.A.I-IIAVLÍČEK
<br> Mal/ZEMAN,DiS <.>
<br> MuZEMAN,DiS <.>
<br> ING.J.NEŠPOR
<br> WE
<br> Ill '“U
<br> W
<br> law
<br> [%! Brněnské
<br> k komunikace
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> OBJEDITATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM KVĚTEN 2020 NÁZEV AKCE: FORMÁT OPS 1-21,fáze B STUPEN,v,MĚŘÍTKO 1500
<br> 0 B LAST RYBARS KA Č.ZAKÁZKY 1034-2019 NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU ZMĚN5 DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 01_2 LIST C.01
OPS_1-21_Rybarska_-_Hlinky.pdf (417,5 kB)
0 PS 1 _ 2 1 _ 0 B LAST RY BÁ ŘS KÁ |F<>ozn'.: Výjklrisová dgktámentaŽeJřKeší pouze instalaci vyhrazených parkovacích stání pro konkrétní osoby a firmy,tere po e aji XXX o MU X <.>
<br> FÁZE B - LIST Č.04 Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové dokumentace fáze A pro tuto oblast a v tomto výkrese je zobrazeno jako stávající stav.Všechno instalované dopravní značení musí být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
<br> ([)>
<br> ' 0,0625 0,125
<br> l
<br> SIrka viZ kót
<br> Vzorový vzhled instalovaného značení V 109,při kombinaci s V 10 ale/f (dle VL 24) <.>
<br> 5,75 7,0
<br> DG |_ “5 J M M M M
<br> 2xV10e % 2,WST/KL VAT \ / — * iii M
<br> &% c,;
<br> M MMM M MMM
<br> Vzorový vzhled instalovaného značení V iOe/f Pokud se jednotlivé parametry liší od vzorových,jsou uvedeny přímo ve výkresové dokumentaci <.>
<br> Délka kolmých stání a šířka podélných stání jsou vždy uvedeny přímo ve výkrese <.>
<br> parkoviště
<br> /
<br> \l 3210
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br> Odsouhlaseno dne: Pod č.j.: KRPB- - /ČJ-20 -0600D|
<br> Dle š25 Zákona č.13/1997 Sb.577 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br> Podpis: L E G E N D A : VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL,„,<,>,<,> ING.A <.>,I-IIAVLÍČEK M.£(ZEMAN,DiS.MELZEMAN,Dis.ING.J.NEŠPOR % EměnslŘé © B 1 <.>,/ „\L 1_8_ _ DOPRAVNÍ ZNACENI STAVAJICI <U? M M / W ÚTVAR DOPROAQLĚBINŽŠĚRSWÍ OBJEDN'ATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM KVĚTEN 2020 B 1 /,v 1_a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ „Ázev AKCE: Fomin 'nSta'Ovat 7,'“Sta'ovat O P s 1 - 2 1,fá ze B STUPEŘ ' v ' v ' ' v,MĚŘÍTKO 1500 © Šdstranit %/ '\Oidšža—ní DOPRAVNÍ ZNACENI RUSENE 0 B L A s T R Y B A R s K A č.ZAKÁZKY 1034-2019,<,>,„Ázgv VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU NUTNESTAVEBNIUPRAVY ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 04.2 |.I S T C.0 4
Návrh opatření obecné povahy - návrh změny DZ VPS v OPS 1-21B, Rybářská (401,77 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0296205/2020 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0318393/2020 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil řízení o návrhu opatření
<br> obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní úpravy provozu
<br> v Oblasti placeného stání 1-21,Rybářská.Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého dopravního
<br> značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E13) viz výkresová dokumentace,v Oblasti
<br> placeného stání 1-21,Rybářská v městské části Brno-střed,a to v ul.Hlinky,Křížkovského,Rybářská <,>
<br> Výstavní a Zedníkova.K návrhu byla přiložena situace s návrhem umístění dopravního značení projednaná
<br> Policií ČR KŘP JMK SPDI Brno,č.j.: KRPB-10733-12/ČJ-2020-0600DI,ze dne 23.06.2020,souhlas vlastníka
<br> předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu v Oblasti placeného stání 1-21,Rybářská
se zveřejňuje na základě souvisejících změn místní úpravy provozu – zřízení ucelené oblasti placeného stání <.>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů
podatele,dále vlastníků nemovitostí,ro...

Načteno

edesky.cz/d/4043378

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz