« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Návrh opatření obecné povahy - Bakalovo nábřeží - místo pro zásobování u ZŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - doplněný výkres - Bakalovo nábřeží - místo pro zásobování u ZŠ (300,75 kB)
HUP
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> písek
<br> asf <.>
<br> b.dl.be
t <.>
<br> b.dl <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> PRIS
<br> živ <.>
<br> asf <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> Z
A
S
<br> Z
A
S
<br> SL
<br> E
1
3
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> VC
H
<br> O
D
Z
<br> Š
<br> SL
<br> SL
<br> VO
<br> 2
<.> 4
<br> V 12a
INSTALOVAT
<br> UL.BAKALO
VO
N
<br> ÁBŘEŽÍ - M
K
<br> U
L.P
<br> O
LN
Í - M
<br> K
<br> U
L.P
<br> O
LN
Í - M
<br> K
<br> IP
1
0
a
<br> B
28
<br> IP
11b
<br> 7
<br> 6
<br> ŠKOLA
<br> 8.0
<br> 1.0
<br> socha
<br> B
2
8
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> UL.BAKALOVO NÁBŘEŽÍ - MK S
<br> Veškeré instalované dopravní značení musí být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
<br> POZNÁMKA:
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Brněnské
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> komunikace
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 1:500
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> M.ZEMAN,DiS.M.ZEMAN,DiS.ING.J.NEŠPOR
<br> UL.BAKALOVO NÁBŘEŽÍ - MK
<br> ČERVEN 2020
<br> 5400/OD/MMB/0472123/2019/2 SU
<br> 01.2
<br> A3
<br> M
IM
<br> O
Z
<br> Á
S
O
<br> B
O
<br> V
Á
N
Í
<br> P
O
-P
<br> Á
<br> M
A
X
<.>
3
0
M
IN
<.>
<br> 0
8
-1
2
h
o
d
<.>
<br> M
IM
<br> O
Z
<br> Á
S
O
<br> B
O
<br> V
Á
N
Í
<br> P
O
-P
<br> Á
<br> M
A
X
<.>
3
0
M
IN
<.>
<br> 0
8
-1
2
h
o
d
<.>
<br> Alternativní vstup...
Návrh opatření obecné povahy - Bakalovo nábřeží - místo pro zásobování u ZŠ (162,46 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0472123/2019/10 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0317704/2020 TEL./E-MAIL: 542 174 120/suchy.vaclav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích –
<br> místní komunikace III.třídy,ulice Bakalovo nábřeží,Brno – střed <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
<br> zahájil řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77,odst.(1),písm.c) zákona č.361/2000Sb.<,>
<br> O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci stanovení změny organizace
<br> dopravy v ulici – Bakalovo nábřeží – místní komunikace III.třídy a související změny místní úpravy
<br> provozu na předmětných pozemních komunikacích,na podnět MČ Brno-střed,dle výkresu č.01.2
<br> s názvem „Změna dopravního značení“,a názvem akce „UL.BAKALOVO NÁBŘEŽÍ - MK“ zpracovaný
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,datum zpracování - červen 2020,formát A3 <.>
<br> Dále MMB dne 13.07.2020 obdržel stanovisko dotčeného orgánu – Policie České republiky,Krajského
<br> ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno –
<br> město a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-69233-2/ČJ-2020-0600DI-PRO ze dne 08.07.2020,ve smyslu
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <.>
<br>
<br> Návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu se přímo dotýká zájmů vlastníků nemovitostí
<br> a provozoven sídlících ve výše uvedenýc...

Načteno

edesky.cz/d/4043377

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz