« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Pronájem NP č. 102, Křídlovická 55

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem NP č. 102, Křídlovická 55 (572,01 kB)
amm 1BIRLJL!IJ
Statutární město Brno,městská ěást Brno-střed <,>
Odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed
<br> Dominikánská 2,601 69 Brno
<br> v souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
v platném znění,zveřejňuje po dobu nejméně 15-ti dnů
<br> MÁDRESNÝ ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU
č.102
<br> ADRESA:
<br> budova:
<br> postavená na pozemku:
<br> energetická nároěnost budovy:
prodej domu:
<br> Křídlovická ě.o.55,Brno
č.p.356,způsob využití: objekt k bydlení
p.ě.1370,zastavěná plocha a nádvoří <,>
vše k.ú.Staré Brno,obec Brno
F (velmi nehospodárná)
doposud neprojednán
<br> CHARAKTERISTIKA:
<br> celková podlahová plocha:
umístění nebytového prostoru:
účel nájmu:
nájemce:
IČ-O:
nájemce:
IČ-O:
nájemní smlouva:
současné nájemné:
nové nájemné:
splatnost nájemného:
<br> 112,2 m2
I.nadzemní podlaží
poskytování zdravotních služeb
Ortopedie Křídlovická s.r.o <.>
069 32 690
Praktik Křídlovická s.r.o <.>
069 33 254
na dobu neurčitou
124.428 Kě/rok
93.321 Kě/rok
<br> 3 měsíce předem
<br> ll
<br> Adresný záměr je zveřejněn zdůvodu změny nájemní smlouvy uzavřené se stávaiícím
náiemcem,kterému jsou předmětné prostory pronajaty <.>
<br> POUČENÍ:
Podle výše citovaného ustanovení z.č.128/2000 sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném
znění,mají zá5emci právo se k tomuto záměíu vyjádřit a předložit své nabídky (žádosti),a to
v níže uvedeném terrnínu <.>
<br> j
l
<br> l
l
<br> l
i
<br> l
<br> Informace o uvedeném záměru a dalším postupu Vám poskytne XXXXXXX XXXXXXXX,ÚMČ
Bmo-střed,odbor bytový,Dominikánská X,601 69 Brno,tel.: 542 526 272 <.>
<br> Tento adresný záměr byl schválen RMČ BS konanou dne 27.07.2020,a to usnesením
RMČ/2020/76/54 <.>
<br> l
l
<br> l
l
<br> l
l
<br> Nabídku nebytových prostorů zveřejněných na úřední desce městské části Brno-střed
naleznete také na www.brno-stred.cz <.>
<br> rg'?ínnoančbnížÁnosríí»o: 17.08.2020 STATUTÁRNÍ Iv!ĚSTO BRNO,MESTSKA CAST BRNO-STREíD
O d b O í b y t o v ý Wa s t i
'g7rn* á n e!á
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4043376

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz