« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Pronájem NP č. 101, Úvoz 88

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem NP č. 101, Úvoz 88 (774,01 kB)
» l ffi ? Statutárni mésto Brno Městská část Brno-střed l m-l-l-Lll Statutární město Brno,městská část Brno-střed,Odbor bytový [?Třadu městské části Brno-střed Dominikánská 2,601 69 Brno v souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,zveřejňuje po dobu nejméně 15-ti dnů VADRESNÝ ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU č.101 Úvoz č.o.88,Brno č.p.129,způsob využití: bytový dům p.č.91,zastavěná plocha a nádvoří,vše k.ú.Veveří,obec Brno D (méně úsporná) doposud neprojednán ADRESA: budova: postavená na pozemku: energetická náročnost budovy: prodej domu: CHARAKTERISTIKA: celková podlahová plocha: umístění nebytového prostoru: účel pronájmu: původní nájemce: IČO: nový nájemce: IČÓ: nájemní smlouva: výše nájemného: splatnost nájemného: 52,4 m2 I.nadzemní podlaží provozování kadeřnické provozovny XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXX Středisko OS Brno s.r.o.024 74 140 na dobu neurČitou 104.800 Kč/rok l měsíc předem Budoucí nájemce je povinen zaplatit před podpisem nájemní smlouvy jistotu ve výši trojnásobku prvního sjednaného základního měsíčního nájemného bez případných slev či snížení.Adresný záměr je zveřejněn zdůvodu změny nájemní smlouvy uzavřené se stávajícím náiemcem,kterému jsou předmětné prostory pronajaty.POUČENÍ: Podle výše citovaného ustanovení z.č.128/2000 sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky (žádosti),a to v níže uvedeném termínu.Inforínace o uvedeném záměm a dalším postupu Vám poskytne XXXXXXX XXXXXXXX,ÚMČ Brno-střed,odbor bytový,Dominikánská X,601 69 Brno,tel.: 542 526 272.Tento adresný záměr byl schválen RMČ BS konanou dne 27.07.2020,a to usnesením RMČ/2020/76/53.Nabídku nebytových prostorů zveřejněných na úřední desce městské části Brno-střed naleznete také na www.brno-stred.cz.rb?ísí»ouučníížÁnosríno: 17.08.2020 Q7 A,'T UT;,Q,íqí IVIÉTS 10 BRí;0,MESTSKÁ ?')MLT BRNO-STFIED Odbéí být

Načteno

edesky.cz/d/4043375

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz