« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Výběrové řízení - referent ÚPSŘ - ÚMČ Brno-Starý Lískovec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent ÚPSŘ - ÚMČ Brno-Starý Lískovec (1,07 MB)
M
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výb;érového řízení
<br> Tajemnice úřadu městské části Brno-Starý Lískovec
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice
<br>,<,> referent územního plánování a stavebního řádu"
(stavebního úřadu)
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust.§ 7 zákona č.312/2002 sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.)
<br> l
<br> PracovnÍ poměr: na dobu neurčitou,plný pracovní úvazek <.>
<br> Místo výkonu práce: statutární město Brno,Úřad městské části města Brna,Brno-
Starý Lískovec,Oderská 4,625 00 Brno <.>
<br> Charakteristika pozice: zajištění odborné agendy správních čínností na úseku
územního plánování a stavebního řádu - vedení řízení <,>
rozhodování a výkon pravomocí stavebního úřadu 1.stupně na
území městské části,provádění kontrolních prohlídek <,>
nařízování příslušných opatření apod.Vyměřování správních
poplatků <.>
<br> Platové podmínky: se řídí zákonem č.262/2006 sb <.>,zákoník práce,ve znění
pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 sb.<,>
o platových poměrech zaměstnanců Ve veřejných službách
a správě,ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10,+
příplatky dle nařízení vlády) <.>
<br> Termín odevzdání příhlášky: 31.07.2020
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
m vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve
<br> studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru,nebo vyšší
odborné vzdělání v oboru stavebníctví a 2 roky praxe v oboru stavebníctví,nebo střední
vzdělání zakončené maturitní zkouškou voboru stavebnictví a 3 roky praxe voboru
stavebnictví <,>
znalost obecně závazných předpisů souvisejících svykonávanou činností,zejména
zákona č.183/2006 sb <.>,stavební zákon a zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,vše
v platném znění <,>
zkouška zvláštní odborné způsobílosti,<,> pro výkon čínností pří územním rozhodování
a při rozhodování na úseku stavebního...

Načteno

edesky.cz/d/3980475

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz