« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - havárie optického kabelu na ul. Úvoz a Mendlovo náměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Úvoz, Mendlovo nám. (892,71 kB)
2020-03-25T14:19:45+0100
Ing.XXXXXX XXXX XXbXXcXXXXbXXdXefXaXbaXXXXXcXdXXXXXbXXcX
Opatření obecné povahy - havárie optického kabelu na ul. Úvoz a Mendlovo náměstí (273,68 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0123623/2020 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0123623/2020 Ing.Lang /542174217 25.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.4 a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> bez předchozího vyjádření Policie ČR (viz odůvodnění) <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Úvoz a Mendlovo náměstí podle dokumentace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
z důvodu havárie optického kabelu na ul.Úvoz a Mendlovo náměstí <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je z důvodu havárie optického kabelu a nutnosti jejího okamžitého odstranění vydáno
<br> dodatečně <.>
<br>
<br> Práce na odstranění havárie již byly provedeny v termínu 11.3.2020 <.>
<br>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br> Odbor dopravy MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR
<br> nařídit ...

Načteno

edesky.cz/d/3718528

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz