« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - změna DZ - OPS 1-04 Koliště, ulice Skořepka, Brno-střed

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Koliště, Skořepka (416,99 kB)
/
<br> 6 (X_k/712613335 -)," " ZÚNA B
<br> 9 ',„,“* »,<,> ' VPRACDVNlDllY ' SDPRAVNENIM,nam PCI mucgm CENYNAMISTE
<br> //—I\ tj) "33 z.„.<.> Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13 -—_„ 1 s označením příslušných režimů a doby platnosti.H “*r-33.__ _ Vzhled samotného dopravního značení se řídí metodickým listem
<br> pro řešení dopravních situaci ve městě Brně č.16 <.>
<br> % a,_,<.>,_ LV_ 1291 45X7L5_m) POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> —— _ _ Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br> Odsouhlaseno dne: 1 3 "12“ ?ng Q,fů/[ff Pod č.j.: KRPB- zeme; - 4,ČJ_2W —0600D| )*
<br>.' l til-live Dleg-,„.<.> i\lJlJ,<.> \ L 3303 o; 3iii-:D / V._ Podpis: Let/$
<br> vanoucí ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACDVAL KDNTROLOVAL '.„,„ „ v _ [ ! Brnenske ING.A."AVLICEK INGžJ.NESPOR maf.NESPOR mezí:.NESPOR Ik komunikace | LAC/PW lva—4441 LWB ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM usromo 1019 L E G E N D A NÁZEVAKCE: FORMÁT A3 - STUPEN O B 1 _v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ v užšímu 1:500 <.>,<,> ULICE SKOREPKA - MK „m,31 / „v _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ název „,me čísm mně čism vvxnesu lnstaiova1 " '- instalovat v ',v ',„ ' „ _ ZMENA DOPRAVNIHO ZNACENI 01_1 & &.r X _v_1a_ _ DoPRAVNI ZNACENI RUSENE "vlci-A |i ; " „un-1.|
<br> Všechno instalované dcpravni značení musí být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
Opatření obecné povahy - změna DZ - OPS 1-04 Koliště, ulice Skořepka, Brno-střed (449,6 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0533210/2019 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0533210-1/2019/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy <,>
<br> ulice Skořepka,Brno – střed,pod názvem akce „Oblast placeného stání 1-04 Koliště <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> „Oblast placeného stání 1-04 Koliště,ulice Skořepka,‘‘ Brno – střed,změna organizace
<br> dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy,ulice Skořepka Brno <,>
<br> formou výkresu číslo 01.1 pod názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „ulice
<br> Skořepka – MK,formát A3,měřítko 1:500,datum: Listopad 2019,zpracované společností Brněnské
<br> komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice,IČO: 60733098,s vydáním
<br> souhlasného vyjádření dotčeného orgánu,Policie České republiky,Krajské ředitelství policie
<br> Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - město a Brno –
<br> venkov,pod č.j.: KRPB-259465-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 13.12.2019,podle us...

Načteno

edesky.cz/d/3718527

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz