« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - silnice I/42 Brno-VMO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha (1,04 MB)
42
<br> ŽID
EN
<br> IC
E
<br> 52
W
<br> IEN
<br> Krem
atorium
<br> S
E V ZIM
<br> Ě
S
<br> TE
ZKA
<br> C
YKLISTIC
<br> KÁ
<br> N
EU
<br> D
R
<br> ŽU
JE
<br>,5 t6
<br>,5 t 6
Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - silnice I/42 Brno-VMO (249,48 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 328 541 651 209 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
<br> N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy (dále také „Krajský úřad Jihomoravského kraje“) <,>
jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále také „zákon o silničním provozu") <,>
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnicích
I.třídy,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 a následujících části
šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále také „správní řád“) a dle zvláštní právní úpravy
obsažené v § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,zahájeném na základě písemného podnětu
právnické osoby Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00,Brno - Štýřice
IČ 60733098 v zastoupení na základě zplnomocnění ze dne 02.01.2020 fyzickou osobou podnikající
dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Ing.XXXXX XXXXXXX,Ečerova XXX/X,XXX
XX Brno,IČ 63367271 (dále také „žadatel“),ze dne 20.01.2020 o vydání stanovení místní úpravy
provozu,po projednání s dotčenými orgány ve smyslu § 172 odst.1 správního řádu a ustanovení § 77
odst.3 zákona o silničním provozu,s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje <,>
Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov,Kounicova 24 <,>
611 32 Brno,IČ 75151499 (dále také „Policie ČR“),podle ust.§ 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním
provozu
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br> na silnici I.třídy I/42 Brno – Velký městský okruh,(dále také „I/42 Brno-VMO“) <,>
<br> cca v km 14,737 – 14,792 jejího provozního staničení (dle silniční databanky 01.07.2019) <,>
<br> v rámci akce na...

Načteno

edesky.cz/d/3718526

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz