« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - změna DZ - ul. Štýřické nábřeží, ul. Uhelná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Styricke_nabrezi (598,97 kB)
-— v “ n !
<br> SITUAčETDz f „ _ __,„L „L
<br> * LEGENDA M“ „1-1,I.<.>.__,_ _ M" *'Í' " " _
<br> TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> „*.- <.>
<br> NAVRŽENÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UPEVNĚND NA MOSTNÍ KONSTRUKCI
<br>.„.<.>.<.>.<.> *.-001 fr.-- ** __ IFF—vw“ “' ' " *
<br> NAVRŽENÉ TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> r _ " i *! _.' P _r'_ ŠL.iw
<br> Nová kabelová lávka I
<br> II _5 ' h.<.>.! ' ' Nové TDZ 515 upevněno na
<br> -.konstrukci lávky
<br> ' "Nové TDZ 315 upevněno na konstrukci lávky
<br> * DCÉLOVÝ NÝTDVANÝ ŽBíZNiCNi MOST REKONSTRUKCE v RÁMCI PROJEKTU
<br> "RÉKONSTRUKCE MOSTU V Ku “42.550 A 142.555 v 251 BRNO SLK (ULICE KRřoLovchAi"
<br> TKAMNNÁ KLENB _ “; žEuíich-Iuo vamu
<br> vL
<br> * MÍSTNÍ KOMUNIKACE,ULICE \ ŠTÝŘICKÉ NABŘÉI !%D EFTDNGIIA OPĚRNÁ EEÚ
<br> PRILHDNÝ PR.TJ 5201
<br> MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE KŘÍDLOVICKA
<br> : mmm PLATNOST DOKUMENTACE ITUACE ŠIŘŠÍCH VZTAH ' I S i 3? _ U ' - POLICIEČESKÉREPUBLiKY-KŘF'JMK-DP _ si?; ll <.>,Č.j.:KWD-23339331.<.> Ič.1.-2019-0600DI,__,*,__ g 77 zAKONA č.361f2000 Sb._ 3,3 __ l :',_: iďď/Á'w.<.>.;!ng -» ! ; POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY „__ q.\,! KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MAGE =' AT MEWA 3 NA ' _ 3% \ -,“ i JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OW“ dopravy _ gig“ % \ '$ Il:.d Tn ' \ Specializované pracoviště Koun'cwa 67! BRNO *,_ fw,:,_ dopravního inženýrství BM & BO “354" I._ \\.! E 511 32 Brno,Kounicova 24 \ \ I' Š SOUHLASÍME S TDZ VBmě (ing 9012020 __ _ amo-'Em Rc„zI<7_A.\I_.* ff " ř _.— © _ Jakub HumpIIk i IGÚJ |EA! B: \ :“ÍPAULVAL: * \ ' XXXXXXXX XXXXXXXX „_ + ' ' K“'Ii\'iF%(X| “\\-*A _ „Čf___;_ _ i- “ '“ Jakub Humpll'k _,Í ff Ý W * * il-ÉÍCIF—ÉIXKMM-i—iš \\ „=*/M! * * :“ * 073/2018 * „„la/"px i Nove TDZ na kabelove Iavce _ 12/2019 „ISE „ „ _,<,> _.<.> „ __ _ <.>,„ „_ —_.<.> :—.—.a 5_ ÍtZ-C [ii'i Bm.<.> StyrIcke nabre2I a ui.Opustena,Brno - Styrlce ““*““- A3 __ ___—„mmm „ _ BSAH; _ ' !TR Tii-f.; _ š Situace trvalého dopravního značení :_cn RDS i
Opatření obecné povahy - změna DZ - ul. Štýřické nábřeží, ul. Uhelná (444,28 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0138650/2020/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0028591/2020/4
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 510
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikací IV.třídy,ul <.>
<br> Štýřické nábřeží,místní komunikaci II.třídy,ul.Uhelná (ZÁKOS),Brno (MČ střed)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Štýřické nábřeží,místní komunikace IV.třídy,ulice Uhelná,místní komunikace II.třídy
<br> (ZÁKOS),Brno,změna organizace dopravy a změna místní úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě dne 17.1.2020 podaného návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích –
<br> místní komunikaci IV.třídy,ulice Štýřické nábřeží,místní komunikaci II.třídy,ulice Uhelná,Brno <,>
<br> společnosti GEFAB CS,spol.s.r.o <.>,se sídlem Švédská 5,620 00 Brno,formou výkresu č.1 <,>
<br> s názvem „Situace trvalého dopravního značení“,pod názvem akce „Nové TDZ na kabelové lávce
<br> Štýřické nábřeží a ul.Opuštěná,Brno - Štýřice“,zpracovaného společností GEFAB CS,spol.s.r.o.<,>
<br> IČO: 41602901,s datem 12/2019,formát 1 A3,č.zakázky 073/2018,doplněný vyjádřením dotčeného
<br> orgánu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované
<br> pracoviště dopravníh...

Načteno

edesky.cz/d/3718524

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz