« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - automat na plavecké zboží - rekreační areál Kraví hora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nemovitého majetku MČ Brno-střed - automat na plavecké zboží - rekreační areál Kraví hora (608,7 kB)
<,> '1.BIR
<br> í
l-Ll5!ll
<br> Odbor školství,sportu,kultury a mládeže 'Úřadu městské ěásti
Dominikánská 2,601 69 Brno
Pracoviště: Starobrněnská 7,601 69 Brno
<br> Číslo jednací: MCBS/2020/00403 13/SYRM
Spisová značka: 2920/MCBS/2020/0034624/2
Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
ID datové schránky: qykbwe7
<br> Záměr městské části Brno-střed
<br> p r o n a j m o u t nemovitý majetek
ng území Městské části Brno-střed
<br> (katastrální území Veveří)
<br> Na základě ustanovení § 39 odst.l zákona č.128/2000 sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů je zveřejňován záměr pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního
města Brna svěřeného městské části Brno-střed - část prostor v objektu krytého bazénu ve správě
Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora,příspěvkové organizace <.>
<br> Předmět pronáimu.'
prostor o celkové výměře l m2 (ve vstupní hale u spodní pokladny krytého bazénu) v objektu
krytého bazénu - budova bez čísla popisného nebo evidenčního,na pozemku p.č.671/10 v
k.ú.Veveří,část obce Brno - město
<br> l
<br> Ůčel pronáimu.'
umístění l kusu automatu na plavecké sportovní zboží
<br> l
l
<br> Doba náimu.'
od 15.04.2020 do 31.03.2021
<br> l
l
<br> Informace k výše uvedenému poskytne Bc.XXXXX XXXXXXX,Sportovní a rekreační areál Kraví hora <,>
p.o <.>,Údolní 76,602 00 Brno,tel.+420724956033 (po - pá 8,00-17,00 hod.) l
Nabídky zájemců k výše uvedenému záměru MČ Brno-střed je možno podat do 15 dnů od jeho
vyvěšení na úřední desce na podatelně ÚMČ Brno-střed nebo zaslat na adresu: Sportovní a
rekreační areál Kraví hora,p.o <.>,Dominikánská 2,601 69 Brno,a to v zalepené obálce s označením:
<,>,NEOTVÍRA T výběrové řízení - automat plavecké zboží Kraví hora? <.>
Součástí nabídek musí být čestné prohlášení potenciálního zájemce o XXX,že nemá žádné splatné
závazky vůči statutárnímu městu Brnu,jeho městským částem ani subjektům jimi zřízeným nebo
subjektům,ve kterých má statutární město Brno nebo jeho městské části podíl <.>
Zá...

Načteno

edesky.cz/d/3718523

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz