« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Blokové čištění 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stare_Brno_Styrice_-_mistni_komunikace.pdf (2,66 MB)
329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem <,>
<br> s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 2.03 <.>
<br> ! A15
<br>.E13
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 2.04 <.>
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 2.05 <.>
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 2.06 <.>
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 2.07 <.>
<br> s \0.l—,<.> „\ " ".J" 0 $ \0 \F Š “* $ S s,<,> A15.a 4.5 <.>,— S s hl“.n u— 4' "' r "“ 4— $ “_ a— u— _,<.> 5 N 4 S S J— “_ % S s „_ “' “" "' S.l- \l“ <.>,s V“ " 9 s S d'.r— 55 N a- g “* *" co s 3 3 w N $ $ $ S $ 5 w— N m * w <.>,H A N „ vv- vv- vv- s $ $ N 9 \ <,S 5 5 < 5 5 $ ul“ "“ s s S 5 s s s S 5 $ S S S 5 W 5 S S „» s *" * “* s % <> * g & BLOKOVE ČIŠTĚNI () 0 DATUM: OD - D0: S $ S J“ “' IZS budou rozmlsteny 7 dn| predem.\,— $ H.n N.r "'.z— „» m,_,4— \,<.> I- U' „»,<.> S s s “_ “_ „„ s J““ \'— \F “\ O tl“ ul“ ".\F % nl“ <.>,»I' $.n $.n “* s s _,N J“ J““— J“ “_ $ SŠ 4— J! J J“ J“ 4— 5.r,“\ \n “_ tl“ \n 5 S $ $ S _,<.> l— tl“ 9 \I\ S S “"$ _,S \I' J“ *“ tl“ ul“ 5 “_ _ \F S 0“ \n S S "' J.S S S 5 5.n 5 g 5.n $ u- 5 *" S V“ u— ml“ W s 5 w 5 ano— N.\I' “.<.>,<.> $ _,„.J“ “.“.4- s a— _,_ '" m _,v— “ „» \F \“ J“ \I\ S $ S $ $
<br>,2.12 <.>
Stare_Brno_Styrice_-_parkoviste.pdf (1,07 MB)
\ZSb
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br> = E 1 3 OD - DO
<br> _— E 8 d
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem <,>
<br> s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 3.01 <.>
<br> Zd
<br> 828
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br> E13
<br> OD-DO
<br> E8d
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 3.02 <.>
<br> o.<.>
<br> \ \ <.>,<.>.l s : : \.„ t \ f * \ " _.*.\ \ s,! “ \ : ".<.>.a.\ ' ' !.<.> \ \.<.>,;.“ “' A15 ' \\ s „* : <.>,<.>.' o \.<.> ' '.-,",\ '.<.> ' \ \ f.<.>.' » ' \.<.> \ o *.- <.>,<.> : _ \ \ \.<.> \ \ \ \ ' " * \ \ * \,<.>." \ \,: _ \ \ o._,\ \ \'_ \ \ o \.<.> \ ' : - \ :\,: \ ".<.> : \ \
<br> 529 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na
<br> \ » \ \ _ ',55 \ \ : “' " \ \ \ '\ \ \ _ * \ \.\ \ ' ' :._ \ \.\ \ Q \ * \ \\ \ ' 3 _ * \\“.51'\ " „ _ \ 5 f.» o \,<.> (QQ ' \ * \ „ l \ $ 4 * l 5 $ \ '\ ' * ' ' d d b E13 \ * \n " <.>,0.ta.<.> -.: * ' " ' \,<.>.<.> \ \ \ \ _ S 6.o „ \ *.— $ ' ' \ \ \ s.5 \ $ \ i.\ " : 5 \ 5 5 \ 5 ' $ $ " O \ \ ' „ ' \ \ *,; \ \.' ' \ ' “ 9 ' \ J \,\ \ 91 " \ \,<,> 4 93 „ * * _ 'Qó“,» ď \ ' ' ' ' /,\ \ ' ©919 : \ »,» \ : \ ' a \ \ _ $$$ » ' „se.' * \,s ' “ “ý _ : : 919 ] ' ' \ ' €53.\ \ eSó \ ý \.i ' \.<.> _ _ ' l,„ '-.<.> ' \\.<.> : _.<.>.<.>,_,' _.<.>.<.>._ l 8
<br> \ \ \ © 213 \ ' :.<.>
<br> /,ase
<br> ©st c/ : \ \ \ \.<.>
<br> ! ' l (.us **Ese $ \/ \ \ \ i ! <.>,<,> :.<.>.: : 1 u.: :,\ i l '.<.>,_,* l : _ |,\ _ \,n \ \.\ £ \ : l.<.> - * "" s.o o ' \ * » '— : : _ _ __ : \ \ „,— l \.\,<.>.\ t,:,_.\.: 3\ " s.__ o : _,u :,|,: _,',l : : '.\ z,<.> <.>
<br> I28a
<br> cI'728
<br> ©
<br> IZ5b
<br> 7,8
<br> /
<br> 3329 BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br> 331% E 1 3
<br> E8d
<br> B_29 budou rozmístěny 7 dní předem <,>
<br> s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 3.04 <.>
Stare_Brno_Styrice_-_zakos.pdf (1,85 MB)
BZ9 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na
<br> 1.01 <.>
<br> 00“ 'U * ",/ Á |ll.l.|ii\'l'l til lq-ll Ill Šý I:.<.> l lil!
<br> DATUM: OD - D0 _— E gd
<br> BZ9 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> fill/Illllllllll
<br>.Ill <.>
<br> \ í \ J BA E13 < a.<.> \ í \ | \
<br> m
<br> __
<br> 1.02.c
<br> E13
<br> „ A
<br> BLOKóVÉ ČIŠTĚNÍ \ E13 \ OD - DO _— E 8d EVN
<br> 828 E13 E8d
<br> BZ9 budou rozmístěny 7 dní předem <,>
<br> s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> ;
<br> B28 E E8e
<br> % \
<br> |P19
<br> 1.02.d
<br> DATUM: OD-DO E8d
<br> BZ9 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 1.03 <.>
Masarykova_ctvrt_Stare_Brno_-_zakos.pdf (5,28 MB)
<.>.<.> r „„ J,' s 5 s ' „.r s “ s.r s o ' ','9' s u “.r „ s ".s _ : s : : : as“,<.> 5 s s &; A15 :,m u,"".r <.>,s : „,: : : :,' 15 ' : : *“.: : v.s * ".<.> :,».: *.<.> r 555 "“ As: ' *.l' \ 5 I ' :“ „_ Í \.<.>,s :.<.>,: : : <.>,\ „ ss ' s "* i : s <.>,(' „ zr s s.<.> * s ;.r s * _,' J“ : i:: s » s " ' v.' s t,: st 'i' s s s 5 " s : s “ : t ".<.> :,h _ J J",<.>.-.<.>,<.> s : "" l V l \l.<.> 5 “ “ _ _ :,„ s 329 budou rozmlsteny 7 dn| predem,!.I' I I.l l,' _ s s termlnem zahajenl mam na * s = : * ' * s * ;,dod.tab.E13 » \.<.> ' s " ' „ " s s s s : ' „ s : "f * J“ s s "'s" „_,55%.: s Ř <.>,<.> <.>,s.<.>.<.>.<.>,s “u : i ' a,<,> š: ! o.\ $ ' : <.>,' s s u! “\.:.<.> __ / \ s \ J „ “ £ť77// * ',“ s ' I.<.> " s ;.<.>,<.> :.<.>,<.> s „.<.>.o s » N.<.> " a;.+.(33,s __ ",9 ".<.> <.>,_ GL __.<.>,' '$ :s ' t' „ s ",<,> " I “ I ' " ! $ " ' h " I ' l :,'.r s l ' ' s ' r ".r \.__ __ "3“ _,<,> ln ' : ' s : - <.>,<,>.r ' s s s s s'- " : s,u : : ',<,> : " _.r s l “ a :“ : s : '.<.>.: : :““— :— \.— : \.<.> :.<.> :.<.> a.u: ; 5 f.<.> 15 ll * s.<.> s 's '“ „:,<,> <.>,6,<.>.* "" O,»» $ : „.<.>,s s s „_ s s s s S 0“ of“ !,s s * 1 01.<.> 4
<br> 1.02-C
<br> //////Í///////
<br> 808
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 1.06 <.>
<br> > ' DATUM: 416/1 © 0D-D0 $% 329 a IZS budou rozmístěny 7 dní <> předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> A 422/3
<br> 422 1
<br> 1.07 <.>
<br> 425/3
<br> 110/3
<br> A15
<br> 1/3
<br> 6 810 N
<br> 210
<br> !"
<br> "
<br> 54/11
<br> "6/4
<br> ššš
<br> “/15
<br> 1"
<br> “©
<br> 10/ l
<br> 18
<br> LE
<br> ili/l
<br> m/l '
<br> Ill
<br> ""
<br> 5 m
<br> i"
<br> 'C'/'
<br> u/v
<br> "'
<br> u/t
<br> W/l
<br> ID/l
<br> Wl
<br> 1.09.a
<br> 111/1
<br> "I'
<br> Vid/I
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,sternňnen1zahájenípracína
<br> dod.tab.E13
<br> "a
<br> 1.09.b
Masarykova_ctvrt_Stare_Brno_-_parkoviste.pdf (683,79 kB)
DATUM : OD - DO
<br> 329 a IZS budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 1407/1
<br> 3.01 <.>
<br> '
<br> 5
<br> ln
<br> N
<br> D <.>
<br> H
<br> < Z Ox N
<br> \1329
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ DATUM : E 1 3 0D - D0
<br> E8d
<br> 329 a IZS budou rozmístěny 7 dní předenL sternňnen1zahájeníprací
<br> na dod.tab.E13
<br> 3.02 <.>
Masarykova_ctvrt_Stare_Brno_-_mistni_komunikace.pdf (6,63 MB)
(<| o_ N
<br> ! A15
<br> S “""s,V/
<br> \ BLOKOVÉČĚTĚM DATUM:
<br> OD-DO:
<br> S " IZS budou rozmístěny 7 dní předem,sternúnen1zahájenípracína dodiab.E13
<br> 2.03 <.>
<br> A15
<br> \n
<br> :: v.n.<.> :,“ S :.<.> ? “ : S *?J J <.>,: : BLOKOVÉČIŠTÉNÍ E 13 :.' : ! $ “,: I v I v 329 budou rozmlsteny 7 dn| predem,: : s termínem zahájení prací na,& dod.tab.E13 u.: “ : 5.<.>.<.> n l,! " : ! h : I' : s," “ : „ $ ' *: :: " “ : ».“.l— l „_
<br> 2.04 <.>
<br> BLOKOÝÍÍÉJČIŠTĚNÍ DATUM : op - D0 :
<br> 329 a IZS budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 2.05 <.>
<br> J.:
<br> A15
<br> BLOKOVÉ ČISTĚNÍ DATUM : OD - D0 :
<br> IZSa budou rozmístěny 7 dní
<br> předem <.>
<br> 2.07 <.>
<br>.moú 6
<br> předem,s termínem zahájení prací
<br> 2.10 <.>
<br> A15
<br> JBZQ
<br> BLOKOVÉ ČIŠĚNÍ
<br> E 13
<br> 4 esa
<br> vB_29 budou rozmístěny 7 dní předem <,>
<br> s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 2.11 <.>
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> \,16 6/ (U 599/29 v
<br> 1599/22 03 \,1599/24 599/21 1599/25,\ \,%1599/5 1599/7 \ 1599/9 N O
<br> \ 1599/11
<br> \)1599/12 1599/15
<br> \)1599/15 \ 1599/17 _ <.>,25 599/14 0.\)1599/19 1599/22 \.? ' \)1599/21 \ 1599/29.W E\
<br> 1599/1
<br> \
<br> / \ 1594/2 1599 4 “; 1599/5
<br> 1595/15
<br>.mn/24 1538/28 1599/25 * 1599/27 \ 1599/29 BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 1599/25 “33/47.5 3 9 DATUM : 1599/99 ' ' ' ' -' OD - D0 :
<br> 1588/84
<br> IZS budou rozmístěny 7 dní předem <.>
<br> 1919/1
<br> 1912/9 1999/5 1919/2
<br> 1808/8
<br> / 2.14 <.>
<br> 329 a IZS budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 2.15 <.>
<br> : “ ' $,\ ' \,l 5.\,' \ \,<.> i,<.>._ 5 ' \ o \ <.>,-,\ * n.» _ „—.* A15 5,„ *.* „ '.<.>.<.> <.>,s <.>,<,> + \ ');—" " :; __ \ ' *,; "“ ' * gu- ' —,<.>.<.> 's' ' \ \.<.> \.— <.>,5629.<.> - '.— a " \.<.> — <.>,<.> ' ' a * ' ' \ ',' _ '_ ".<.> * ',<,>.\"s *,' \ \ * <.>,_ \.<.> ' s \ „$,-.<.> \ *,<.> +.<.>.' \ ' + ' l ' O,: 5 '" \ ' ' _ \ ...
Veveri_Trnita_-_zakos.pdf (3,51 MB)
E
<br> 8
<br> b
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> P
<br> 4
<br> P
<br> 4
<br> B
<br> 2
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> E
8
<br> b
<br> B
2
<br> 8
<br> I
P
<br> 4
b
<br> I
P
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> P
<br> 4
<br> C
2
<br> d
<br> P
2
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> B
<br> 2
<br> 9
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> E
<br> 8
<br> b
<br> B
<br> 2
<br> 9
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> E
<br> 8
<br> b
<br> B
<br> 2
<br> 9
<br> 1.06.Dopravní značení
<br> BRNO Střed
<br> Blokové čištění
<br> Zengrova 4,615 00 BRNO,tel: 602593383
<br> Kompletní služby v oblasti
<br> dopravního značení
<br> B29 budou rozmístěny 7 dní předem <,>
<br> s termínem zahájení prací na
<br> dod.tab.E13
<br> LEGENDA:
<br> A15
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> IP4b
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> DETAIL DZ:
<br> ul.Příkop
<br> E13
<br> B29
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br> DATUM :
<br> OD - DO
<br> AutoCAD SHX Text
11
<br> AutoCAD SHX Text
15-17
<br> AutoCAD SHX Text
19
<br> AutoCAD SHX Text
18-20
<br> AutoCAD SHX Text
22
<br> AutoCAD SHX Text
24-26
<br> AutoCAD SHX Text
28
<br> AutoCAD SHX Text
44
<br> AutoCAD SHX Text
42
<br> AutoCAD SHX Text
40
<br> AutoCAD SHX Text
MiladyHorakove
<br> AutoCAD SHX Text
13
<br> AutoCAD SHX Text
33
<br> AutoCAD SHX Text
31
<br> AutoCAD SHX Text
1
<br> AutoCAD SHX Text
37
<br> AutoCAD SHX Text
35
<br> AutoCAD SHX Text
29
<br> AutoCAD SHX Text
27
<br> AutoCAD SHX Text
3
<br> AutoCAD SHX Text
5
<br> AutoCAD SHX Text
5a
<br> AutoCAD SHX Text
7
<br> AutoCAD SHX Text
9
<br> AutoCAD SHX Text
11
<br> AutoCAD SHX Text
11a
<br> AutoCAD SHX Text
10
<br> AutoCAD SHX Text
12
<br> AutoCAD SHX Text
14
<br> AutoCAD SHX Text
8
<br> AutoCAD SHX Text
22
<br> AutoCAD SHX Text
20
<br> AutoCAD SHX Text
18
<br> AutoCAD SHX Text
16
<br> AutoCAD SHX Text
13-15
<br> AutoCAD SHX Text
15
<br> AutoCAD SHX Text
14
<br> AutoCAD SHX Text
12
<br> AutoCAD SHX Text
2
<br> AutoCAD SHX Text
4
<br> AutoCAD SHX Text
9
<br> AutoCAD SHX Text
4a
<br> AutoCAD SHX Tex...
Veveri_Trnita_-_parkoviste.pdf (3,01 MB)
\
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO 7 DNÍ PŘED TERMÍNEM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ <.>
<br> 3.01 <.>
<br> 1000/3
<br> _
<br> 998/6
<br> l.<.> :
<br> Zd
<br> ' ' \
<br> 1018
<br> & A15
<br> IP4
<br> DOPRAVNÍ ZNAčENÍ BUDE
<br> OSAZENO 7 DNÍ PŘED TERMÍNEM
<br> BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ <.>
<br> 3.02.a
<br> 3.02.b
<br> 4.0.3
<br> 848
<br> 985/3
<br> 6 8
<br> 849/2
<br> nun
<br> 935/1 G -
<br> 985/6
<br> 917
<br> & A15
<br> DOPRAVNÍ ZNAčENÍ BUDE OSAZENO 7 DNÍ PŘED TERMÍNEM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ <.>
<br> 3.05 <.>
<br> rc 0.A
<br> && uš ©
<br> \ll
<br> /
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 3.08 <.>
<br> :ENG
<br> !NEJLSIQ 340M01a
<br> BLOKOVřÉ/ČIŠTĚNÍ DATUM : 0D - D0 :
<br> 329 a IP25 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací
<br> na dod.tab.E13
<br> 3.09 <.>
Veveri_Trnita_-_mistni_komunikace.pdf (2,26 MB)
230 1/5 V
<br> zao 1/8
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> M 2.01 <.>
<br> ZóN A IZSa
<br> /F \ /,//—\\ \».__ / \ ",<,>
<br> (,\ \
<br> ( u ) ) \\J;/ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ DATUM : OD - DO :
<br> IZS budou rozmístěny 7 dní předem <.>
<br> 2.02 <.>
<br> & A15 I'“ % DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO 7 DNÍ PŘED TERMÍNEM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ.lď
<br> 1051/1
<br> O“.\ 213
<br> 1051/7
<br> 1051/5
<br> „4
<br> 051/4
<br>.1043.> <.>
<br> N,* / 1045
<br> 2.06 <.>
<br> LEGENDA:
<br> A15 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> (“Ti—T IP4b ' TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> *.Í
<br> DETAIL DZ:
<br> ZóN A IZSa
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ DATUM : OD-DO:
<br> IZS budou rozmístěny 7 dní předem <.>
<br> Kompletní služby v oblasti dopravního značení
<br> Zengrova 4,615 00 BRNO,tel: 602593383
<br> UMČ — BRNO Střed Místo: ul.Závodní
<br> Akce: Blokové čištění
<br> Obsah: Dopravníznačení 02.07 <.>
<br> 100/1.! // & A15 \.! 1748/2.lpll./ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE
<br> \ „„o/5 OSAZENO 7 DNÍ PŘED TERMÍNEM
<br> \ BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ <.>
<br> 1100/2
<br> 1 102/1
<br> 2.09 <.>
BLOK_25.pdf (2,34 MB)
s.<.>.<.> s 5 t „ ' " * u ' „pf » „ :.— <.>,s ',s „— A15 \ s : : <.>,<.>.<.>,S,J' \- :.r \\ N*- ' 'a h " s u s,:,<.>.s s s t.; “> : : " s s s s a s s.: s " \.: s " s : 5 s u- : s ' <.>,:
<br> ')
<br> <.>,' s s 's,s " $s *= ': s s a = u '.' u III s s s V" " Ola-_= $.-I ' ' ' ' ' 5 _ : * ' ' 3 329 budou rozmístěny 7 dní předem,* * * | s termínem zahájení prací na
<br> na * „ „ ' dod.tab.E13
<br> &
<br> nm ',s -E8d "',' s * * ' s _ s.r * s s s s * s S s " “";—= : $ $ / „._ „ "s 5m ul '" s s„ '- '—.<.>.<.>,<,> ; 5,„,„ „ l“-',s s,5,55'552'.o.-svra— <.>,"" & vom '.* * s \ 5 s,<.> s <.>,<.> N,<.> v.s s s s s,ul '.r " " " '.p \ " i " s " s.s s ' '$ s s s s " s s.<.>.:- s s.<.> „.<.> " s il " o *.<.> s s,<.>,„.<.> " * s 2 * ' s 5 5 s s ' g ' s " s s s s.r * "s s.r s : ' 5 $ " _ _.r s ' „_ 9,s „,55 <.>,' " s _,s č,<.> „ **,<.> ' s ; „ o v u s " s u- 5 S 5 't s „ s » <.>,s __ 59.<.>.„ " o.<.> —„_ s " " : s,'! s s.r <.>," s „s s " 1.mu- 5 s.<.> s “: l l 5.1-,' " s : \ $ $ ; s; s * s * " S s.<.>.; „_ s „,<.>.S s s s 3 "'o.<.> " s : „.5 l.<.>.<.> ".<.> <.>,<.>.<.>.<.> -.<.> _,s s :.<.> ' s “' s '.<.> s " _ S ; _ s 5 s s s " s ' s 1.<.> : s „," <.>,5 O :.r" s ' S 5 5 S » s,r s s.<.> ».S s.<.>.<.>.',' : s <.>,s " u.r.<.> -,<,>,s.<.> ' " Š ' Ss I' s,<.> n.! S.<.>.;- ; s 5 $ 5 <.>,„,<.> r s 5 * :,*.r s l.<.> o :,<.> : _,'" s s“ 5,o.- s :“ ' v- \ ss.<.> s '.<.> : s.<.> s" * * s s 5 S "' s.-,s '.<.>.5“ s s s " s : $ 5,<.> r s 4- 5.n „.s 5 s 5 s'fu :,1 o,&* " s __ s.r s.r s,5 “sv-,<,> „.<.>,s * * s __ 5 s,s <.>,a " <.>,J,<.>.: 5 s "5 q,fis <.>,“ “> s * s s 6 s u- s.r <.>,“* a.;-.<.> '.<.>
<br>.<.> 8 \ !," : :.—,<,> Í.<.> !.g“ ' es“ * — :,A15 ES“ „_ u u.<.> ' : /0 ' :.<.> * n \.<.>.<.> _ ' '.<.>.<.> : _,l ' » :.<.>." ' : ' “.<.>,',:.<.> : : to I u “.-.<.> _ =— ) u- <.>,“ ! I „.u ! <.>,_ : _ :? <.>,'— I “ i.:,' :,—* „ <.>,_ '- ' _ _ '\h._.<.> _.<.>.w.<.>.<.> “ v._ ' "“.<.> u ' 1 : :.<.> „ »,1 " _ ' _ : _ “ ' _ : "—.\ ".\ :,: ' |.<.> ».3 "“ ' |.I I l l ' : ;,: » : ' :,— :,<.>.s s _ :.<....
BLOK_24.pdf (3,15 MB)
13329
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ E] 3
<br> OD-DO
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 24.01 <.>
<br> :! A15
<br> 3329
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ DATUM: E 1 3 OD - D0
<br> E8d
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 24.02 <.>
<br> — _- na tu m na m nu um "' D "' m m m Ann/1 on '" nu m,<.>.nu m.<.>.<.>.<.> um m nu.<.> ou „.o." nu „.m m.<.> „.H.<.>.<.> m1 OII/l na m na ul u: “.".na m na nu.<.>
<br> |" L.<.> “ "V III.“.“ uv "'.<.>.<.>." m
<br> \ tu na "'.<.> Bag.E13 \ I “==-esa &
<br>,<.> 3 CD?-9 - (512185 % uv,v,v _EW/L 329 budou rozmlsteny 7 dn| predem <,>
<br> E!Esd /,<,> <.>,<,>.<.> O.s termlnem zahajenl mam na Ill
<br> <.>,529.<.>._ / a n XXX.tab.EXX \ XX _.as “ ml :; “ 1:5“ / G a m0
<br> na
<br> Vf
<br> 519 E = Ee; (51 E an,— ggi./ " ©." D' na.; 983 := qsa 1:1 “a.<.>,“HK.PB! =: _ EI?.m.<.> /,J 21!._ O <.>,<.> u <.>
<br>,!
<br> “_ 518 tu un,“
<br> m/l
<br> nv: -.<.> m/t,<.> “' © „4 **,/“\ "' m.\_/ _.“ nm nv; ".? m
<br> ]
<br> i a i a jí || ! i
<br> ut
<br> | Hill \ I J
<br> y_l JLIL
<br> m =* m na ] É u: 104 m " "ll \ "' m nm nv: —'— £." u: nm m lil/' 1M m/v „,m uv- m/n 1m m „,u ul '" „.m nm ovn „,nun u/n m m U/il W“ „,m nm n- na tu
<br> “ " „ m 24-04 <.>
<br> 3B29
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ DATUM: E 1 3 OD - D0
<br> E8d
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> '5155 sti
<br> A15
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 24.06.a
<br> :! A15
<br> _ E8d
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 24.06.b
<br> lil
<br> D "“ lil "' na "4 "I II Wl „.<.> " "l m "| “|“ um | '" ( I L4 ' m "' 529 9 529 B _.E13.E 3 \\ :=! asd _ EE; (53 E D L-
<br>,a
<br> III
<br> l.<.> /l
<br> m M N 1-1 u: ul 101/3 ň m m m "| _ m 1 u/l nm nm ——|— IM 'I/C tal/r 1M lil/I m 1M 'N" III/I IV" W" W" W" Mt wu
<br> a: m ".uo nu "' uv u: “" m nu |_ W." m." Du“." na © u.“' CIS! (53 <.>,ť.\ psa == _ ...
BLOK_23.pdf (2,54 MB)
3329
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ DATUM: E 1 3 OD - D0
<br> E8d
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 23.01.a
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ DATUM: E 1 3 OD - D0
<br> E8d
<br> ' 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na [ dod.tab.E13
<br> 23.01.b
<br>.'.' <.>,V.<.>.<.> ' * \.<.> * „.\ \.\ _.our.<.> ' \ _ s \ '.' s,<.> *.<.>.<.>._.<.>.* 3.“'.<.> '._.-,<.> “ s _.<.> _.<.>._.\ \.<.>.\.5 \ '.<.>.<.>.s.<.> \.<.>.<.> \ \ _ o,<,>.\ '.' \ ' " s.<.> <.>,<.>.<.> <.>,;.<.>,<.> ' \.<.>.\.s v— ' ' s * s '„.<.>.\ \ a \.<.> _ \.<.> <.>,<,>._,_.<.>.\,<,> \.\ ' s \.<.>.\,\ l —.<.>,<.>.<.> ' \.' s.'.v \\ O.\.\.» _ —.I.o u “ \.fa ' " ' * t “' \ \ 5.<.> <.>," _ \ s _ _ \ \ \ o O." '.\.\.<.>.'\ o.<.> ' =.<.>.<.>.<.> \ l.s.<.>.““ '.t \.<.> -.<.>._.<.>.<.>.o.' s.' ' :.txt—- :.<.> __.'.<.>,'.<.>,a.<.> '.' s \.<.> \ \ \ s,<.> '.“ \ '.<.>.—.* *,_.o,_ _.<.>.__,<.>.<.> : <.>,<.> _.<.> _,<,> _,<.>.<.> <.>,_,<.> _ _.<.>.<.> O.' \.\ \.<.> M,s.'." s a,<.>.\ ' ' '.n “".n O' \ ' '.$ "“.<.>.\ \ nul : v,v.<.> 329 b d t 7 d d \ ' m n \ U OU rOZmIS en nl re em,<.> \ ' | o.'.'$ $.*,! r <.>,<,>.t m m h._.S er Ine za ajenl raCI na \ v \./._._.<.> „am dod.tab.E13.' _,<,>.<.> ! _:ta-.<.>.<.> 4/ „.r - 6m,<,> '.\ \ o \ \ _,__.<.> <.>,IO \.\ ' ': ' \,'! S.*,<.> : u \n o *.<.> s _.\ * ' ' \ \ ' _ ' „=== ' ' _ l.—.ua- “.<.> <.>,„.ash:“ ' eza.' qa-.' n.<.> _ asacz: ' “',<.> f.it! all <.>,<.> <.>,<.>.<.>.<.> szz.\ ' ' *.\.<.> \.<.> \ ' l._ _.<.>.<.> \.l \ ' '.o.\,<.>.<.>.<.> \\ <.>,<.>.<.>,<,>,<.> \.<.> o." l \.'.<.> \ *.l \ ' " l __.' l.<.> l ' \.<.>.' <.>,'.<.>,i,_.„ ',\,s '.<.> * a \.o \ <.>,<.>._.» '.<.>,_ : _ s | |.<.> : ",<.>.»—.<.> „' \,' \ <.>,_ a.—.<.>._ -.o _ * Q _.$.0,<.>.<.>.<.>.: : ",“a l _.:,<.> : l '\.l.“ l.<.> — _ _.c.\ _._.ll \,\.<.> ',| ».—,<.>,<.> __._ | _ | _ * u : » —'.“ ' \-.<.>.<.>.<.>." l _.: u : ©“,<.>.<.> I,'.<.> <.>,<.>.<.> f._.I ' l.'.*.<.> ' '.<.> <.>,<.> ' — ' a O _.<.> l l —.<.>
<br> " o s s ' " s s.s 5 + s " J,<.> "“ I s " Š'? \.' ...
BLOK_22.pdf (4,33 MB)

BLOK_21.pdf (2,8 MB)
: <.>,-.„5 s : "- s >.: \—.<.> " s '" s S : _ s s : '—.<.>,_,<,> s,A15 <.>,<.>.<.>.s,s : J' _ “' s; s $" <.>,s „,__ 5 : ".h " S “.<.>.s“ '" m : Q „ s.<.>.<.> : W 5 s s 47 n,„ “ s (7 » "' “ 55 S“ $ ; 5.<.> __ '.<.> $ 5 5 $ s s s “' :,<,> ".<.> 5 s s :,<.>.<.>.<.>.v.: Sa '“ $ $ “ "' s : “:S s s s 5 58,5 “ s : : "' “ s S s __ “.<.> s » s v- v- 5 s s.<.> : " _ “.<.>.:; <.>,<.>.<.>.<.>,<.> „s s __.<.> <.>,— ull." “ S 9 “ u.vu 5 ",<.>.s „.<.>.:( „.m m “ s „.: I s „ J : s w "'5.r '— s ' s.s v— “ : <.>,— s “' „s“ „_ :.<.> „ S v.„ <.>,<.> ' '.<.> s „.s 5.na—.:- : s 5 $ ; $ $ <.>,— <.>,<.>,- ss ; '" "s“ s "; s w.<.> <.>,v,v ka : * = s s 329 budou rozmlsteny 7 dn| predem,„š <.>,-s.:- <.>,f ? s,<,> <.>,<,> " '; " "' 3 s 5 $ S termlnem zahajenl mam na s,s „ „; dod.tab.E13 <.>,<.> „s,s 1? s s s s s s s <.>,<.> <.>,<.> s ; $ $ <.>,- “.vliv/“".l- 5.<.> s 5 s s,:: $ /* 4- : / \,\ f,<,> \„/ „,s s _ ".<.>.: v u.<.>.<.> _ „ S.? s _,s; __ : u“ “' $ vn %.<.>.o- “ u ».".r ' % <.>,<.> " u.<.>.u.: : _ _ : \,:.<.>." '$ 5.:,: » Q '5.<.> I N,» 'o : : S s.r <.>,<.>.<.> i “k <.>,<.> s,<.>.“ ' : s už <.>,_.(Š' „ _ „ a,__ $ ' '.<.> „: <.>,<.> I » _ s : : s :.f— 3 $ 5 s : s "' s I _.<.>.0— $ “ 21 01 * a _ ?" 7 "“ l <.>
<br> „»
<br>,;
<br> _ _ - <.>,<.>
<br> s *' '.<.> \ <.>,'
<br> ' u _ s :s: <.>,: s “ s ' : * : : _ : u » ' 'e:
<br> \
<br> ' : : '," : s.r 4 s s ' : s : „s s.r : a,s : s.r : s s ' s : „ \ n l s \ s.r s ' : s : s ' ' » : : 's.r : ' „s s“,:.o : *:.<.> r : „_ ».r : : : : <.>,',: : \ :,: : \ s,' : : s s s,s:.: s“ :.r : :( : s : s „ 4 '! ' \ s : : *.: : u s s * ).r „s.<.> „ s " s " " : \ s \ fr !.: s; 's ' s,:.r ' “ s,<.>
<br> \" <,>
<br> :—
<br>.:
<br> A15
<br> 829
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br> E 1 3
<br> 0D-D0
<br> „_ 529 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na ' dod.tab.E13
<br> : : u.' „s\.<.>,<.> r :,: :.<.> : : ' : o : : : ' : :.<.> ' : " _ u u u ' s s ' “,' * : : : : : :.l ' l \ _ *.<.>,<.>._ : " * <.>,: : __,<,>.<.>.o—' ' : » :.<.>.<.>,: ' l s ",<.>.<.>,<.> u :,"...
BLOK_20.pdf (2,58 MB)
<.> » »,<.> ».<.> ».\ \\ | | » » » » \ ' ' * ' X ».<.> <.>,\,' o |.\ ' \ |.<.>.<.> » /.A15.» „» Q " ' ».(ý ' ' * ' *.<.> ! : a ' _.».» ».<.>.„L,<,> »,<,>.» :,“519,: » » ' a ».\ \ » s.» ».a \,a \ __,<.> \ ",<.> ' \ _ \ I.<.> <.>,<,> \ »» »,» O » ' ' \\ \ \ I ' ' » ».\ ' <.>,_ ».' \ » 'o,_ » \,<.>.» o » » »._ ' ».<.>,: » » <.>,a ' \ _ » ' » _ » ó \,».» : ' » »,»,\ ta * »,<.> o <.>,_ _ » e,<.> » » » \ ' »,_,' »' » O,' ' ' \ s.' \\._ „ \ \ » \.!,» “* o ».»,' ».' » o ' _ <.>,<,> _ » \ \ \ \ o \ o o ' \ ' ».» \.o »,».» ' O \ l \ O <.>,<,>.<.> _,<,> »,» »_,_.' o o,_ * _ '.<.> ',o » ' \ _ » » „,' ' o.l » ».<.> _.<.>.<.> » » * BLOKOVE CISTENI » » ' »» » _ » I I ' l,»,<.> _' » \ DATUM ».<.> ».» o :,<.> \ „» \._ \.'.' a \\ \ \ ' _ 1" DD DD _ „ ' „» _ »» » “a » „\ _,'_ :.» » \ \ \ ' ' “a o \.l \ _.;,»» » » ».<.>,<,> » » » »: et“ ' „ »,» \ o ' ' » V <.>,<,>.' *.<.> ' 9 b dou rozmístěn 7dní redem.U,<.> _ ' l.' o '.O [ l.l l.— m m h ' ' » » \.\.S ter |ne za aJenl mam na I s \ 0 <.>,_ ».',_.o »,<.>.dod.tab.E13 » »,\ ' ' ',<,> » » „ » »\_» * _ ',» o ».<.> \ » ' ».<.> » » » :,',„ <.>,<,>,: » » ' “ ' |.<.>.<.> » » ' \,<.> o ' 0 o.' ' ' " 'o o ' » o' » »,: \ ' \ » \ * » » o » » » " _ '.0 o '," » ' „ ».<.>.» »,' » ' » l o » '.» » _ ' \ »,» ».»,a »,' » ».» \.<.>.".» _ _ »,<.>._ _ <.>,<.>,<.> ».<.>.» » »._ <.>,» » » » \ » ' » \ » o * ' O ».» » » » ' '.» *,'.»,' ».<.>,» ».<.> »,a »_ »,_ _ » \ \ ' \.»,<.> a ' \.\ ' \ l ».» _.».» ».»._ <.>,_ _.<.> _,» <.>,» » _ » '\.l l._ '.<.>.<.>,_ » o '— o » » »,' »o »,<,> <.>,» l ' O ',<.>,_ » ».',: » _ 919.„» <.>,<,> » '» 93 \ ».» '.\ ».<.> „ „pv \ » \ » ' \\ _' » » \ » » _ » ' » _,» »,<.> / _ ».\ \ o ' ' "'\\,' » ».<.> »./,» » <.>,s ».<.> \ \\H » ' : » „a," » ' ' ' ' » » ' '»\_.» ».<.>.» ».»,<,> » „ » ' si“ » » == " '.» » 61:3,» » ','._ » <.>,» » » o ' ',: \,<.> » \ ' <.>,\ ' » o _ » _ » »_,_,<,> _,» » \ » » ' \,o ».„ '.<.> ' » > _.».» \ » » „o <.>,<,> O \ o ' o '.' \ l.' \ <.>,<.> _ „ » » _,_ ',» _ _ \\ ' \ \ \ »,<.> »" » » » ' \,<.> o,» : » » ».<....
BLOK_19.pdf (2,96 MB)
a? to.<.>
<br> a'" 47
<br> _—
<br> “
<br> \ \ _ \ \ \ „,„.<.> „ _._.\'l s _.<.>,<.> l 5 h.„ „ * 0 _,_.' \ „.h " ' _ „ \ \,„ „ „.<.> <.>,' <.>,<.>.<.> „ _ l.<.> <.>,_.<.>,<.>.<.>
<br>.s _ : \\.„»,<,>.;,s <.>,<,> : o _ u _ : w a 5 l! \ 5 s — —.<.> s.<.> — s =* ».v s u <.>,s.: "„ u s _,<.> ».: : : :
<br>.<.>
<br>,:,<,> A15 \,! „ 329 a IZS budou rozmístěny 7 dní ' ' předem,s termínem zahájení prací _ na dod.tab.E13 \_' <,>
<br>,; 19.01.a
<br> ! : l : : “v l : f.<.> : : f :,: :: *_.<.> _,: ht." ' '; : ' :,: : ' _ _ : » _.H " 3,„,<,> _,A15 »._,: _ :.<.> : t :,<.>." : : : » : "' ": ' f : : : _,“».— : : :!.<.>,! : : ! ! lt: \\ : v : * u.<.> *".<.>.<.> : I I' I : : :.<.> : : » ; _,' : !,J' 'a,: “ t "— : _ >.“,» : : ; ' : " ' ' u _ “_ ' u.<.> : _ : :; l :: h : ": ' ' $ " : /—\ „ ' : í ) ' <.>,* \_ ! I I S S :: : x '" : O 3 v.: Q 9 / : S 47 F / “ : *— na? / : * : o,: X :,I :.- - v <.>,<,> BLOKOVE CISTENI ',' ' DATUM: : : u “ :,OD-Do: ! la “.<.> I I : : s "',:," : : :,:,S v.: ln \— l v l _ ' *,' 529 a IZS budou rozmlsteny 7 dn| : „ ' ' předem,s termínem zahájení prací,<,>,na dod.tab.E13 : ' u ' r : s : s ' :,„,©,»“ * "es
<br> 19.01.b
<br>,:
<br>,:
<br> I,u —.fl.<.>,u : " l“ o : \ * \ „ : : z " l l 'o ' “o : : _,<.>.l.; J a,:,: l ' : ' _ „,a,a „ r <.>,s l '.<.>,: :,:.o l,s,: ' l :,: <.>,"' uf ' : “s 'r— : \,: : s J ' l.: " »: l l _ ' l :,:.<.> :,:,:,"— : u : : : : : l,' J“ : : l <.>,: :,: qsli " !
<br> : s ' t „ : : „ : : : : s.<.> u s a : : :,! : : " : so.:,a,: :.: " : s : __.<.> : : : s <.>,: I' a.v' ': : r' : ».r,' ! : : f : : : “v s I' ' :,: : : : 'l' : : : ».: : ': : :: : _— :,<,> :.<.> : : :.: :: : : :
<br> A15
<br> :—
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br> DATUM : OD - DO
<br> \ \
<br> i BLOKOVÉ ČI ' DATUM : OD - DO :
<br> : "- t
<br> ' 529 a 128 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací
<br> ' “ ' : na dod.tab.E13
<br> : _,: "\ s : : : : : : t s: ",: :“ '.<.> ».: ' s : : » : : : : ».: : „.<.> :: _ » <.>,a ' :— _.<.> “ : ».0.3: _ : 'n' :.v : s : : :\_ : : :*! a :,: ' ...
BLOK_18.pdf (2,44 MB)
/ /ÁŠ©' \/
<br> XV/ //
<br> \ +
<br> „.)/“
<br> <.>,„.' " ',! ».' \.: a ' l.\ \.s.* ' '.»,<,> <.>,<,>.<.> <.>,: -.<.> o.\ \._.0.<.> — “ \ \ ',<.>.A15 ' o o,',\,; $ : ' * \ \ \ : %— v ' * * 9 \ \ x \.m m \ \ <.>,N.<.> \.<— ' * n '" \ \ > I \ ' \ | 1,\ _ 8 \ : " ' IO \\ w “i 3 |“ » N ' w 0 : -.<.>.: u \ : : 0 : : ' ' l o :.<.>." S.0 I ' u.<.> \ ' ',r.:,<.> \.<.> '.<.>._,<.> _.<.> *._ _.<.> ! \ ' '.| — : BZ9bd m't“ 7d'vdm _,U OU I'OZ IS eny nl pre e,<,>,<,>,<,> <.>,<,> _ „ s „ : S er||||ne||| za ajenl mam na,usa |,usa || <.>,' ' ' XXX a = * X t EX.Elan,XXX-,<.> „.I.529© OGZB _ ' : : \ ř- '.'.' a “' _ I.<.> vu,: '".\.<.> o,I I,a J ' "f\,* l,$ ' ' ".' \ ' : _ : _.<.> :.' ' ' :.<.> <.>,t \ : ; : \ _ \x : l * \ 9 I \\v '._ ' _ :.<.> a : \ š.<.> : o o.' <.>,<.>.\ \ *.\ \ —.<.> :.\ <.>,<,>.<.> \ :.<.> _,:.\ ' _ : : a.<.> \.<.> ' _ ' _.: | ' ' | _.<.>,' “.<.>,a.<.>.<.> \.'.' \.1:3.<.>.<.>.<.> l.l.\ o :.I | \ \,'.<.>.<.> <.>,' \.<.> I.u \ \ i 9 '.\ S.\ 9 \,\ \ _ g 0.o.<.>.: \ ' s \,_ ' \ \ '._,\ _ ',__.t ' _.] n.: ' ",| __ —,ns? \\ “ ' '.<.>,_ * ; u \ u _.<.>.<.>.: : _.a.: '.*.__ \ gr,__ _ \ 91 __ _ _ _ __ : ' ' \ 1.9 ' '.<.> u.|,:.6,<,> _ <.>," ' c —.-.: :,<,>.ln : ' ',e' ',„._ l ' \:.<.> “\ " l.<.> l ' nl \ : =“.<.>,<.>.: '.<.> \ ' _ : :.<.>.<.>,<.>.<.> :.<.> | _ ; '.<.>,<.> <.>,_ : : \,<.> : ' \ \.:.:,: 1,v._ I.<.>.: _,<.>.' I 7 — — "—.h : :.<.>,<,> _,<,>.<.>.<.> ",<.>.' l._I— OB,-g '.<.> _EI3.' u u.' / :.l : “ ' : \ " : \,_ : ' l “ l _ \.' : _.<.>.l _ _,: \ ";,<,>.n.' <.>,_ — " ":,o | __ _,\.' \ _ " hh“ ' ! l.\.<.>,<.>.<.>.<.> —.!.\.l :._!.<.>.<.> \ : \ :.\ ".<.>.<.> t,<,> _,!,: '- '.| - s.: :
<br> \\
<br> „.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<.>.<.>.<.> „ A15 5 „_.<.>.<.>.<.> <.>,„.<.>.<.>,: » » '.<.>.:.<.> „.!.<.> <.>,<,> : : \I' N : "“ Ř : _,— <.>,— "' : : s * :.<.>.<.> ! : —.: \,: _ \ \,<.> ;- \,'“ "" ! \ '— "“ : "'h.;-,<,> _ s i s h “ I s 3 : s :.<.>,\ 5 _,*) : _: s.<.> S,<.> s.<.> s __ : __ _ s ',3 \N' : “ \\ 5 S \.<.>,s <.>,\,f 5 "'.D "* S 5—3 ;— s.<.> “' : I-I Oi M N Fl _ n ||...
BLOK_17.pdf (1,89 MB)
4 |_ J
<br> 16 14 13 10 329
<br> g Pekorsko E13 -E7b
<br>,33 3T*| 9 17 15 13 11
<br> © _ _ O8
<br> 30
<br> „©
<br> ST
<br> OHUOPÚŘS
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ DATUM :
<br> 513
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem <,>
<br> s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> IZOZJD
<br>,A15
<br> : $ : I J“ ' ' ' * BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ „ DATUM: OD - DO: ! I' _ l ! g \n \ 0? ;,O'“ lé? _ 529 a IZS budou rozmístěny 7 dní ' \ předem,s termínem zahájení prací : na dod.tab.E13 1 h,/ t _ $ :,_ ! _ _",<,> _,\v,<.> 5 !,<.> r " : '.<.> ".<.> : “.<.> _ :.<.>.o ".<.> " :.<.> 'a.' '— '“ : l ' : ",o s ___ Štáb / \ * :?
<br>.<.>.<.>
<br> l :
<br>.<.> :
<br> 17.05
BLOK_16.pdf (1,56 MB)
'$ : "' : : A15
<br> /,: :,1529 O,<.> E13
<br> OD-DO
<br> s termínem zahájení prací na
<br> “ H :: %.dod.tab.E13
<br> A 6 s \ 1“ © “ 329 budou rozmístěny 7 dní předem <,>
<br> 16.01 <.>
<br> \ u
<br> »»
<br> <.>
<br>,\
<br>.<.> u : | „' '.<.> » <.>,_.| x.<.> :— ' | - ».: ' '-.» » |,» a'.o o '“.<.> _ » : » o \ : | | ' ».;,| » a » » » \ » » ».<.> » » v » » ' a : » » » ».» »,o a » \ » :: ' » o » * ».<.> » o o » » » » o.\ o.» : o » ' » » : »
<br> '$ ?>,<.> 919 ýnř „ 03; ' : ' _ _ _Qm &&.<.>.<.> '.at!.».*.<.> ».“ \ ».» \ ',<.>.<.>.<.>.a.<.>.<.> <.>
<br> 9.9.„FAO
<br> A15
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 16.02 <.>
<br> o.<.>
<br> <.>,<.> s »“
<br> IZ8b
<br> o
<br>.<.>
<br> »
<br> v:
<br> "
<br> ';
<br> aa »
<br> '»
<br>,;
<br> : l s : » : » ' » _.<.> 1 _.<.> <.>,» s,1 —.<.>,a.» ' ' ! »,; * * ' A15 ' » “* '.<.>.<.> ' ' ».<.> o," » f » ' » o :
<br> IZSa
<br> ZONA
<br> ©
<br> ».o '
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ DATUM : OD-DO:
<br> » '» » * : »
<br> IZS a 329 budou rozmístěny 7 dní předenL sternúnen1zahájeníprací
<br> na dod.tab.E13
<br> :
<br> ».— » » » » » » » ",» » : ',» » : » » : „ » : » ' : » » » “ | » _.<.> ' : » " '-.<.>.<.> : _.<.> »,<.> <.>,<,> _ ' ».<.> — » " _ o " : : :,» : :.|.<.> » = '.<.> : » ' : : 1 » "“ s » ' : __ ».: : :.<.>.: ».<.> »,» » “,* : : " :.»,* o » : l.<.> - » »,: — » * » : " : » : »,<,> » : 3» u : : :,: <.>,' <.>,<.>.<.> 16 05,<.> |
BLOK_15.pdf (3,47 MB)
15.01 <.>
<br> & budou
<br> rozmístěny 7 dní předem <.>
<br>.<.> a 5 m
<br> v <.>
<br> :.<.> s s s S $ 3 s “ : 5 *,s _ s _ A15 : : s " o.u :.<.>.: *.5 h „ s.<.> „_ s s "" __.<.>.<.> s 5 s s s,<.>.“s.<.>."“ u.» s s.<.> „."l <.>,v.5 :.<.>.v.: : ».: „ : $ *.:.<.> s S v.<.>.<.> '— : s : s s : S s “ :: s
<br> 529,IZS budou rozmístěny 7 dní
<br> předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br>.lll !
<br> 1 <.>,? Eta.mo „ s Peg 3135 A ““C / “\ " '“ í )* s * \\_,/ s,s $.<.> s s '.<.>.* „.s._ s $.<.>
<br> 15.02.a
<br>.| : a _,<.>._,1 |,<.> » " | ' :.<.>,<.> a '- ' —.l :.<.>.<.> :.: : : '.'.<.> : '.<.>.— a : : _.<.> a :.: “ ",<.>.<.>.* : :.<.> _ : <.>,: : ',a,<,> _ ' | <.>,:“.<.>.: : <.>,<.>.<.>.©:.; ',\ „>.<.>.<.> : :,<.>.'.: :.<.>,<.> —,<.> | :.a.I <,>
<br> :.<,>
<br>.<.> : | ' ; — ' | * “.<.> |.' ".' __ | <.>,: '“ _,<.>.\.: !.s.1 v,<.>,* '.|“ : : s _ * : '.: _ _ _ : :.<.> : ; ','—_.<.> : :: _ :,<,> :,' '“ * ' N' :,<.>.<.> : : : —_,: : : +.: :.:.<.> : ' u : : ' :.'.<.> :,! v.:.<.> : : o.<.> * _ ' " * : \
<br> A15
<br> 329 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 15.02.b
<br> m
<br> 329
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ DATUM: E 1 3 co - Do
<br> E8d
<br> " I "' J : l v l v ',529 budou rozmlsteny 7 dn| predem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13 JÁ : ! $ $ „ v.5 “ "'.n S $ $ __ „.s,„ $ $ “' <.>,- s S $ $ $ $ $ „,s 5 ' $
<br> 15.04 <.>
<br> 3329
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br> E13 E8d
<br> s s 529 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na J“ w dod.tab.E13 (1 W s 5 “F l./'\ o <.>,% : m / S 3
<br> 15.05 <.>
<br> 5329
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ DATUM: E | 3 co - D0
<br> E8d
<br> 529 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 15.06 <.>
<br> „ft-\
<br> !
<br> A15
<br> E8d
<br> 529 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13
<br> 15.08 <.>
<br> 15.09 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3617279

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz