« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - Grmelova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Grmelova (3,75 MB)
U
<br> L
<br> <.>
<br> H
<br> A
<br> V
<br> L
<br> E
<br> N
<br> O
<br> V
<br> A
<br> U
<br> L
<br> <.>
<br> H
<br> A
<br> V
<br> L
<br> E
<br> N
<br> O
<br> V
<br> A
<br> U
<br> L
<br> <.>
<br> S
<br> O
<br> B
<br> O
<br> T
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> U
<br> L
<br> <.>
<br> V
<br> O
<br> J
T
<br> O
<br> V
<br> A
<br> U
<br> L
<br> <.>
<br> H
<br> A
<br> V
<br> L
<br> E
<br> N
<br> O
<br> V
<br> A
<br> 7
<,>
5
<br> m
<br> 3
0
<br> MIMO
<br> VOZIDLA
S
<br> STAVBY
<br> U
<br> L
<br> <.>
<br> G
<br> R
<br> M
<br> E
<br> L
<br> O
<br> V
<br> A
<br> 6
<br> <,>
0
<br>
m
<br> 2
0
<br> m
<br> IS11b
<br> U
L.SO
<br> B
O
TK
<br> O
VA
<br> U
L.VO
<br> JTO
VA
<br> MIMO
<br> VOZIDLA S
<br> STAVBY
<br> IS
11
b
<br> U
L <.>
<br> S
O
B
O
TK
<br> O
VA
<br> O
<br> S
<br> A
<br> D
<br> I
T
<br>
V
<br>
D
<br> E
<br> N
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> Y
<br>
A
<br> P
<br> O
<br> N
<br> E
<br> C
<br> H
<br> A
<br> T
<br>
P
<br> O
<br> C
<br> E
<br> L
<br> O
<br> U
<br>
D
<br> O
<br> B
<br> U
<br> O
<br> S
<br> A
<br> D
<br> I
T
<br>
V
<br>
D
<br> E
<br> N
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> Y
<br>
A
<br> P
<br> O
<br> N
<br> E
<br> C
<br> H
<br> A
<br> T
<br>
P
<br> O
<br> C
<br> E
<br> L
<br> O
<br> U
<br>
D
<br> O
<br> B
<br> U
<br> 2
<br> 0
<br>
m
<br> 9
5
<br> m
<br> M
IM
<br> O
<br> VO
ZID
<br> LA S
<br> STAVB
Y
<br> LEGENDA:
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> UL.GRMELOVA
<br> IS11a (1.)
<br> UVEDENO JINAK <.>
<br> UL.GRMELOVA
<br> IS11a (2.)
<br> UL.GRMELOVA
<br> IS11a (3.)
<br> UL.GRMELOVA
<br> IS11a (4.)
<br> E13
<br> DATUM
MIMO
<br> VOZIDLA S
<br> STAVBY
<br> STAVBY
<br>
<br> U
<br> L
<br> <.>
<br> V
<br> O
<br> J
T
<br> O
<br> V
<br> A
<br> U
<br> L
<br> <.>
<br> H
<br> A
<br> V
<br> L
<br> E
<br> N
<br> O
<br> V
<br> A
<br> M
IM
<br> O
<br> VO
ZID
<br> LA S
<br> STAVB
Y
<br> IS
11
b
<br> U
L <.>
<br> S
O
B
O
TK
<br> O
VA
<br> 1
5
<br> m
<br> M
IM
<br> O
<br> VO
ZI
<br> D
LA
<br> S
<br> ST
AV
<br> B
Y
<br> 1
5
<br> m
<br> UL.VOJTOVA
<br> IS11a
<br> IS11b
UL.SOBO...
Opatření obecné povahy - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - Grmelova (272,17 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0068290/2020 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0068290/2020 Ing.Lang /542174217 14.2.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-31136-1/ČJ-2020-0600DI <,>
<br> ze dne 10.2.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Grmelova,Vojtova,Sobotkova,Renneská třída <,>
<br> Gallašova,Havlenova,Vídeňská,Polní,Vinohrady podle dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul.Grmelova <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 2.3.– 30.11.2020.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povi...

Načteno

edesky.cz/d/3595484

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz