« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - zábor pro restaurační zahrádku - Grohova 15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Grohova (750,69 kB)
2020-02-14T08:47:08+0100
Ing.XXXXXX XXXX XedXXbecXbXXXXXXXdXXXXXdXXdeXaXXXXXXXXXb
Opatření obecné povahy - zábor pro restaurační zahrádku - Grohova 15 (274,13 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0055213/2020 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0055213/2020 Ing.Lang /542174217 14.2.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-29400-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 15.2.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXX,se sídlem Bieblova XX,XXX XX Brno,IČ: 665 16 536
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Grohova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu záboru pro restaurační zahrádku před objektem Grohova 15 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 6.4.– 23.10.2020.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení,nejdéle do 14.2.2021 <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních znač...

Načteno

edesky.cz/d/3595482

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz