« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice - ÚMČ Brno-sever

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice - ÚMČ Brno-sever (1,14 MB)
**** BIR
I
<br> l-m
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení č.16/2019
<br> Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.31 2/2002 sb <.>,o úřednících územnfch
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení
na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
<br> sociální pracovník/pracovnice
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever,Bratislavská 70,601 47 Brno,a ostatní území města Brna
<br> Charakteristika pozice: výkon funkce veřejného opatrovníka,zajišt'ování agendy péče o osoby
v nepříznivé sociální situaci,poskytování soustavné sociální pomoci,poskytování sociálního
poradenství,přijímání a vyřizování žádostí občanů o byt zvláštního určení - bezbariérový,byt
v domě s pečovatelskou službou,provádění sociálního prošetření poměrů a následné dopomčení <,>
řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální
práce,anamnézy,poradenství,účast na jednáních se správními orgány a jinými organizacemi
v zájmu klientů
<br> l
l
<br> Platové podmínky: v souladu se zákonem č.262/2006 sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů,a nařízením vlády č.341/2017 sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve vere3ných
službách a správě,10.platová třída,další příplatky dle příslušných právních předpisů
a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,3 dny zdravotního volna,příspěvek na stravování <,>
ošatné ve výši 3.500 Kč ročně,osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně na rekreaci <,>
dopravu,kulturu,zájmovou činnost,jazykové vzdělávání,dioptrické brýle nebo kontaktní čočky
apod.)
<br> l
l
<br> l
i
<br> j
<br> Termín nástupu: dle dohody
<br> Požadavky:
vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 odst.4 zákona č.108/2006 sb.<,>
o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů
znalost zákona č.89/2012 sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,zákona
č.292/2013 sb <.>,o zvláštních řízeních soudnfch,ve znění pozdějších předpisů,zákona
č.99/1963 sb <.>,občanský so...

Načteno

edesky.cz/d/3375179

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz