« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - výstavba sítě FTTS na ul. Sokolská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Sokolská (7,23 MB)
STAVBA: KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: VEVEŘÍ DATUM FORMÁT MĚŘÍTKO ÚČEL ČÍS.ZAKÁZKY ARCHIVNÍ ČÍS.VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL 10/2019 RDS Bc.XXXXX XXXX Xx AX ----------- Bc.XXXXX XXXX mob.: XXX XXX XXX PDZ - XXX XXXX - 116 NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Projektování dopravního značení Provizorní dopravní značení mob.: 603 881 905 TMCZ - VÝSTAVBA FTTS SÍTĚ UL.SOKOLSKÁ POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - :DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO-MĚSTO S Bc.XXXXX XXXXXXXX Bc.XXXXX XXXXXXXX MAGISTRÁT MĚSTA BRNA: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S.: Bc.XXXXX XXXX AXXb AXb AXXaAXXcAXXbAXXaAXXAXXAXXAXXAXXAXXAXX AXaAXbAXaAXbAXaAXAXAXbAXaAXa AXb AX AX AXX AXX AXX A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 P8P7P6 P5 P4P3P2P1 B23bB23aB22bB22aB21bB21aB20bB20aB19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8 B7B6B5B4B3aB2 B34B33B32B31B30 B29B28B27B26B25B24b B1 B24a C1 C2a C2b C2c C2d C2e C2f C3a C3b C4a C4b C4c C5a C5b C6a C6b C7a C7b C8a C8b C9a C9b C10a C10b C11a C11b C12a C12b C13a C14bC14aC13b IP1a IP1b IP2 IP3 IP4a IP4b IP5 IP6 IP7 IZ3a IZ3b IP9 IP10a IP10b IP11a IP11b IP11c IP11d IP11e IP11f IP11g IP12 IP13a IP13b IP13c IP13d IP16 IP17 IP18a IP18b IP18c IP19 IP20a IP20b IP21a IP22 IP23a IP23b IP24 IZ8a IZ8b IZ5a IZ5b IZ6a IZ6b IP28 IP29 IS1a IS1b IS1c IS1d IS2a IS2b IS2c IS2d IS6d IS6e IS6f IS6g IS7a IS7b IS8a IS8b IZ4a IZ4b IS13 IS14 IS15a IS15b IS16a IS16b IS16c IS16d IS17 IS18a IS18b IS9a IS3a IS3b IS3c IS3d IS4a IS4b IS4c IS4d IS9b IS9c IS9d IS9e IS10a IS10b IS10c IS10d IS11a IS5 IS6a IS11b IS11cIS11d IS6b IS6c IS19a IS19b IS19c IS19d IS20 IS21a IS21b IS21c IS22a IS22b IS22c IS22d IS22e IS22f IS23 IS24a IS24b IS24c E1 E2a E2b E2c E2d E3a E3b E4 E5 E6 E7a E7b E8a E8b E8c E8d E8e E9 E10 E11 E12 IJ1 IJ2 IJ3 IJ4a IJ4b IJ4c IJ4d IJ4e IJ5 IJ6 IJ7 IJ8 IJ9 IJ10 IJ11a IJ11b IJ12 IJ13 IJ14a IJ14b IJ14c IJ15 Z1 Z2 Z4a Z4c Z5a Z5b Z5c Z6a Z6b Z7...
Opatření obecné povahy - výstavba sítě FTTS na ul. Sokolská (273,08 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0442408/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0442408/2019 Ing.Lang /542174217 8.11.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-195267-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 21.10.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> DOKA,s.r.o <.>,Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 634 71 752
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Sokolská,Veveří,Kounicova,Smetanova,Pekárenská
<br> podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu výstavby sítě FTTS na ul.Sokolská <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je 4 dny v období 15.11.– 16.12.2019.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,sv...

Načteno

edesky.cz/d/3375172

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz