« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - zábor pro odstranění stavby - Hybešova, Leitnerova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - zábor pro odstranění stavby - Hybešova, Leitnerova (743,32 kB)
2019-11-08T10:31:09+0100
Ing.XXXXXX XXXX eXfXXebdaXXXXadfdXbacXcXXXfdacXXXdXXXXXX
Opatření obecné povahy - zábor pro odstranění stavby - Hybešova, Leitnerova (274,82 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0447839/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0447839/2019 Ing.Lang /542174217 6.11.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-197161-2/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 23.10.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Hybešova,Leitnerova podle dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu záborů na ul.Hybešova a Leitnerova pro odstranění staveb Hybešova 41 a 41a <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 13.11.– 30.11.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dop...

Načteno

edesky.cz/d/3375170

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz