« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK III. tř. OPS1-04, Koliště - Mlýnská, cyklisté

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - stanovení místní úpravy provozu na MK III. tř. OPS1-04, Koliště - Mlýnská, cyklisté (361,85 kB)
talovat
<br> Instalovat Instal.vat U.E
<br> VlSNI.LV.<,>
<br> iVAb'IVlSNI
<br> panely
<br> Instalovat
<br> Instal vat
<br> O Instalovat \
<br> CŽ
<br> B 1 Odstranit
<br> / /
<br> Instalovat
<br> Odstra nit
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK III. tř. OPS1-04, Koliště - Mlýnská, cyklisté (491,16 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0384898/2019 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0384898-1/2019/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 594/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy <,>
<br> ulice Mlýnská,Brno – střed,pod názvem akce „Oblast placeného stání 1-04,Koliště“ <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> „Oblast placeného stání 1-04 Koliště - ulice Mlýnská‘‘,Brno – střed,změna organizace dopravy
<br> a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 26.06.2019 podle ustanovení § 23 odst.1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“),vydaného nařízení statutárního
<br> města Brna č.12/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní
<br> komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou
<br> v souladu s cenovými předpisy,ve spojení s ustanovením § 23 odst.2 zákona o PK,a na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikaci III.třídy,ulice Mlýnská,Brno –
<br> střed,formou výkresu číslo 01A.4,pod názvem „ZMĚNA DOP...

Načteno

edesky.cz/d/3375168

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz