« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Vrchlického sad 11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - stanovení DZ VPS Vrchlického sad 11 (382,64 kB)
6
<br> 5
4
<br> 11
12
<br> nám.28.øíjna
<br> nezp <.>
<br> nezp <.>
<br> n
e
z
p
<.>
<br> nezp <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
dl <.>
<br> dl <.>
<br> V
r
c
h
li
c
k
é
h
o
<br> s
a
d
<br> nám.28.øíjna
<br> 2
<,> 0
<br> 4
<,> 0
<br> 2
<,> 0
<br> 4
<,> 0
<br> 2
<,> 0
<br> 2
<,> 0
<br> 2,0 3,5 2,0
<br> 3,5 2,02,0
<br> SL
<br> SL
SL
<br> SL
<br> VO
<br> K
<br> VO
<br> SL
<br> VO
<br> E
1
<br> 3
M
IM
<br> O
<br> C
2
<br> b
<br> E
1
<br> 2
b
<br> B
2
<br> C
2
c
<br> E
1
<br> 3
M
IM
<br> O
<br> E
1
<br> 2
b
<br> B
2
<br> STÁNÍ
<br> VYZNACENÁ
<br> MIMO
<br> IZ 8b
<br> SL
<br> 5
<,> 7
<br> 5
5
<,> 7
<br> 5 SL
<br> 2,3
<br> 1,5
<br> IP
1
<br> 2
<br> 1B
H
5
<br> 9
3
9
<br> E
1
<br> 3
<br> 1
E 13
<br> E 13
<br> P
IP 13c
<br> IP
4
<br> b
<br> E
1
<br> 2
a
<br> IP
1
<br> 3
c
<br> P
<br> 1
<br> E
1
<br> 3
<br> E
1
<br> 3
<br> 1
<br> E
1
<br> 3
<br> IP
1
<br> 3
c
<br> P
<br> E
1
<br> 3
<br> B
2
<br> 4
a
<br> IP 4b
<br> 1
E 13
<br> IP 13cP
<br> E 13
<br> Na začátku úseku
<br> S
TÁ
<br> N
Í
<br> VY
ZN
<br> A
C
E
N
Á
<br> M
IM
<br> O
<br> IZ
8
a
<br> Na začátku úseku
<br> IP
4
<br> b
<br> E
1
<br> 2
a
<br> 1
<br> E
1
<br> 3
<br> IP
1
<br> 3
c
<br> P
<br> E
1
<br> 3
<br> Na začátku úseku
1
<br> E
1
<br> 3
<br> IP
1
<br> 3
c
<br> P
<br> E
1
<br> 3
<br> C
2
<br> b
<br> P
4
<br> N
a
k
<br> o
n
c
i
ú
s
e
k
u
<br> B 2
<br> V 10e
INSTALOVAT
<br> IP 12
INSTALOVAT
<br> E 13 INSTALOVAT
PO-NE 7-19h
<br> PROJEKCE IGEO s.r.o <.>
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> S
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> 0
<,> 0
<br> 6
2
5
<br> v
iz
k
<br> ó
ta
<br> š
íř
k
a
<br> s ...
Opatření obecné povahy - stanovení DZ VPS Vrchlického sad 11 (330,85 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0183651/2019 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0471448/2019 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
<br> Brno (viz č.j.: KRPB-95526-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 30.04.2019) podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Vrchlického sad 11
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky
<br> (E13) s uvedením PROJEKCE IGEO s.r.o.PO-NE 7-19h,a vodorovného dopravního značení vyhrazené
<br> parkoviště (V 10e) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanovil místní úpravu provozu na místní komunikaci Vrchlického sad
11 na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
parkování <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly
Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu ve stanovené
l...

Načteno

edesky.cz/d/3375164

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz