« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - stanovení PDZ MK III.tř. - úprava parkování - Čechyňská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - stanovení PDZ MK III.tř. - úprava parkování - Čechyňská (167,36 kB)
Instalovat
<br> “že“ a ? ??; %
<br> exsnMo
<br> / / Instalovat / lVAO'IVLSNI :] ; lVAO'IVLSNI „< CD,N 2.*“ o 1- x —\n»—--1\ „_ _A— 8 % (D _L 33.; > 0 Z __|
<br> © Instalovat Instalovat
<br> “ 51 / PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ &) Odstranit / Odstranit
Opatření obecné povahy - stanovení PDZ MK III.tř. - úprava parkování - Čechyňská (432,31 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0468911/2019/4 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0469096/2019/SU TEL./E-MAIL: 542 174 120 / suchy.vaclav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikaci III.třídy
<br> – Čechyňská,Brno – střed <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> žádosti společnosti NOSRETI reality a.s.ze dne 01.11.2019,o doplnění VDZ na pozemní komunikaci
<br> – místní komunikace III.třídy – Čechyňská – úprava parkování,formou výkresu č.02.1,s názvem
<br> „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“,pod názvem akce „ULICE
<br> ČECHYŇSKÁ – MK“,zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem
<br> listopad 2019,formát 1 x A3,měřítko 1:500,a na základě vyjádření dotčeného orgánu,Policie České
<br> republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního
<br> inženýrství Brno - město a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-243286-2/ČJ-2019-0600DI,ze dne
<br> 05.11.2019,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy – Čechyňská <,>
<br> Brno – střed,provedenou odstraněním DZ 1x IP 11c (Parkoviště – podélné stání),instalací DZ 1x IP
<br> 11c (Parkoviště – podélné stání) ...

Načteno

edesky.cz/d/3375163

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz