« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 7 zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 7 zasedání
Program 7.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 23.9.2019 v 18:30 hod <.>
<br> 1 / 7 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 7 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 7 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
<br> MČ Suché Lazce
4 / 7 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 20.8.2019 <.>
5 / 7 Pachtovní smlouva
6 / 7 Oprava vjezdu hasičské zbrojnice
8 / 7 Různé
9 / 7 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 8
<br> 1 / 7 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomna Mgr.Martina
Škrobánková (řádně omluvena),pí XXXXXX XXXXXXX (řádně omluvena) a XXXXX XXXXX
(řádně omluven) <.>
<br> - Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2 / 7 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
<br> Lazce.V rámci programu starosta navrhl vyjmout bod 5.- Pachtovní smlouva -
z důvodu,že do samotného pachtu zasáhly i jiné okolnosti a dostali jsme informace a
doporučení,že máme vše řešit společně a koordinovaně.Jednání se Zemědělskou a.s <.>
bude probíhat intenzivně po návratu pana předsedy z dovolené,na které je až do konce
tohoto týdne.Místo bodu: Pachtovní smlouva,starosta navrhuje nový bod do
programu a to: Schválení finančních prostředků na nákup nového dopravního
automobilu pro JSDH Suché Lazce <.>
<br> Nově tedy program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce je schválen v této podobě:
<br> 1/7 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2/7 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3/7 Volba ověřovatelů a zapisovatelky MČ Suché Lazce ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
4/7 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 23.4.2019
5/7 Schválení finančních prostředků na nákup nového dopravního automobilu
pro JSDH Such...

Načteno

edesky.cz/d/3338948

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz