« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - OPS 1-01, Centrum - ulice Česká, Solniční, Veselá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11A.7 (368,74 kB)
INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> Instalovat
<br> O Instalovat
<br> ©
<br> Odstra nit
<br> V1a
<br> / /
<br> B 1 Odstranit
<br> H
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
10A.9 (341,1 kB)
gy;„.„ ““““ GY.““ MNVHLSGO \\vgšššfjšxf ' \\wv WM % mms“
<br> fax 3 mwmsc €* “33% a d\ ; “:
<br> MNVHLSGO osx :“ A
<br> (A
<br> „LV/\O'NLSř“ mxowwsm |NSTALOVAT ? %; STAVBA JKC MNVHLSGO osx & A INSTALO quaLsco „„\ \\B-L'QA'M VA “19.31 ?"“ | -.T SL 3 \\J\ mswx sx “ O /.“NWLSGdO\ \\)x'qw |nsta|ov3t |HSÍa|0vat » ; a B (93 OJSÍranit // gdb!
<br> stranit
72.5 (203,93 kB)
© '///)
<br> © Instalovat Instalovat
<br> QQĚ B1 / V1a „ Odstranit / Odstranit
8A.8 (376,83 kB)
INSTALOVAT
<br>.\ NSTALOV AT — ?
<br>.<.> _' ln 0
<br> < |— \? “$$$ % \) g\'b<?\P$ &,Č'X 0025 3%“ ICT) \% %og ; \ < MK ULTRÍDY \: Op\eta\o 2 > O &' © '5 \ Z 2 U) _.| > |— O Š _l s
<br> „,l/ %
<br> |<?: > O _| < |_ CD ;
<br> |nsta|oVat
<br> © InstaloVat
<br> odstra n it
<br> V1a
<br> / /
<br> B 1 )) Odstranit
<br> (
<br> © sa
Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - OPS 1-01, Centrum - ulice Česká, Solniční, Veselá (526,81 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0371956/2019 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0371956/2019/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimilj@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu - Oblast placeného stání 1-01 <,>
Centrum – ulice Česká,Solniční,Veselá – změna dopravního značení <.>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Oblast placeného stání 1-01,Centrum – ulice Česká,Solniční,Veselá - změna dopravního
značení,změna organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích <.>
<br>
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Brna jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
<br> Magistrát města Brna jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném
<br> znění,zahájil řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77,odst.(1),písm.c) zákona č <.>
<br> 361/2000Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci stanovení změny
<br> organizace dopravy,<,> Oblast placeného stání 1-01,Centrum‘‘ – ulice Česká,Solniční,Veselá - změna
<br> dopravního značení a související změny místní úpravy provozu v předmětné,<,> Oblasti placeného stání
<br> 1-01,Centrum‘‘ – ulice Česká,Solniční,Veselá - změna dopravního značení ‘‘,projednaného
<br> s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policie České
<br> republiky,Krajské ředitelství policie Jihomorav...

Načteno

edesky.cz/d/3333230

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz