« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Zlatníky ze dne 09.09.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni_8-2019.pdf(PDF: 116.08 kB)
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
<br> ZASTUPITELSTVO
<br> MĚSTSKÉ ČÁSTI ZLATNÍKY
<br> Stránka 1 z 3
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> 8.zasedání Zastupitelstva městské části Zlatníky
<br> konaného dne 09.09.2019 v 19:00 hodin
<br> v zasedací místnosti Úřadu městské části Zlatníky,6.května 52/22,Opava-Zlatníky
<br>
<br>
60/08/ZMČ/19 Volba ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.volí
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 09.09.2019
<br> a) paní Annu Maretovou
b) XXXX XXXXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro: X,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br> 61/08/ZMČ/19 Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
program zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 09.09.2019
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br> 62/08/ZMČ/19 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.konstatuje
že neshledalo rozpory v plnění usnesení minulého zasedání <.>
<br>
<br> 63/08/ZMČ/19 Seznámení s návrhem PD „Přístavba a stavební úpravy KD,restaurace a bývalého
<br> obchodu,k.ú.Zlatníky,p.č.110/2,110/1,113“
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
<br> předložený návrh projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy KD,restaurace a bývalého
obchodu,k.ú.Zlatníky,p.č.110/2,110/1,113“,členění místností jednotlivých budov <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 3
<br>
<br> 64/08/ZMČ/19 Oprava jednotné kanalizace na ulici 6.května
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
uvolnění částky 67.583,-Kč na opravu jednotné kanalizace na ulici 6.května ve Zlatníkách <.>
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br> 65/08/ZMČ/19 Pozemkové záležitosti
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3252545

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz