« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 6 zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 6 zasedání
Program 6.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce konaného dne 20.8.2019 v 18:15 hod.1 / 6 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 2 / 6 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce 3 / 6 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce 4 / 6 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 23.4.2019.5 / 6 Pachtovní smlouva 6 / 6 Koupě nového obecního traktoru 7 / 6 Schválení záměru nákupu velkoobjemových nádob na vodu pro občany Suchých Lazců 8 / 6 Různé 9 / 6 Závěr Přítomni dle prezenční listiny: 8 1 / 6 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomna Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX (řádně omluvena),Ing.XXXX XXXXXXX (řádně omluven) a XXXXX XXXXXXXXXX (řádně omluven).- Dále starosta informoval,že zastupitelstvo bude nahráváno jako audio nahrávka.Tato nahrávka slouží pro účely obecního úřadu a to pro potřeby ověřovatelů,v případě,že dojde k situaci,která vyvolává v osobách ověřovatelů zápisu nejistotu,zda interpretace textu v zápisu je založena na skutečných událostech,které byly předmětem jednání na ZMČ Suché Lazce.Nahrávka je majetkem obecního úřadu městské části Suché Lazce.K tomuto účelu starosta obce zakoupil diktafon,který bude uchováván na obecním úřadě a používán pouze pro audio záznamy ze zastupitelstva.- Zastupitelstvo je usnášeníschopné.2 / 6 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce - Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.V rámci programu starosta navrhl vyjmout bod 5.- Pachtovní smlouva - z důvodu nejasností okolo pozemku 800/3.Jedná se o lesní plochu,která se neobdělává a není zřejmé k čemu ji Zemědělská,a.s.Kylešovice bude potřebovat.XXX XXXXX XXXXXXXXX obává,aby nedošlo k odtěžení dřeva z této lokality.- Starosta obce sdělil,že zjistí potřebné informace a na příštím zastupitelstvu je s...

Načteno

edesky.cz/d/3250839

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz