« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 5 zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 5 zasedání
Program 5.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 23.4.2019 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 5 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 5 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 5 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva
<br> MČ Suché Lazce
4 / 5 Kontrola usnesení zastupitelstva a MČ Suché Lazce ze dne 5.3.2019
5 / 5 Posvícení 2019
6 / 5 Nová pojistná smlouva pro JSDH Suché Lazce <.>
7 / 5 Oprava ulice Na Pískovně
8 / 5 Různé
9 / 5 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 9
<br> 1 / 5 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomna pí XXXXXX XXXXXXX
(řádně omluvena) a p.XXXXX XXXXXXXXXX (řádně omluven).Zastupitelstvo je
usnášeníschopné <.>
<br> - Dále starosta informoval,že zastupitelstvo bude nahráváno jako audio nahrávka.Tato
náhrávka slouží pro účely obecního úřadu a to pro potřeby ověřovatelů,v případě,že
dojde k situaci,která vyvolává v osobách ověřovatelů zápisu nejistotu,zda
interpretace textu v zápisu je založena na skutečných událostech,které byly
předmětem jednání na ZMČ Suché Lazce.Náhrávka je majetkem obecního úřadu
městské části Suché Lazce.Dále starosta sdělil,že po zkušenostech,které nastaly v
rámci situace v TJ Suché Lazce,by byl velmi rád,aby se jednání ZMČ Suché Lazce
vysílalo on-line a každý z občanů měl možnost sledovat jednání zastupitelstva I v
pohodlí svého domova popř.zpětně <.>
<br> - Ing.XXXX XXXXXXX se dotázal,zda zastupitelstvo schvalovalo místní řád popř.jestli se
řídí řádem SMO <.>
<br> - Starosta sdělil,že postupujeme dle řádu SMO <.>
- Ing.XXXX XXXXXXX požádal,aby XXXX do zápisu uvedeno,že informace k jednání
<br> zastupitelstva byly zaslány v neděli 21.4.2019,pouhé dva dny před jednáním
zastupitelstva <.>
<br> - Starosta toto vzal na vědomí <.>
- P.XXXXX XXXXXXXXX uvedl,že by chtěl do bodu různé zařadit...

Načteno

edesky.cz/d/3250838

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz