« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Výběrové řízení - sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba) - ÚMČ Brno-Královo Pole

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba) - ÚMČ Brno-Královo Pole (440,75 kB)
Tajemník
Úřadu městské ěásti města Brna
<br> Brno - Královo Pole
Palackého tř.59,612 93,Brno
<br> vypisuje
<br> %l y?rVÝBEROVÉ ŘÍZENÍ
<br> na obsazení funkčního místa
<br> sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba)
(doba určitá - zástup za MD)
<br> místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno - Královo Pole <,>
Ptašínského 9/1 1,Brno 60200
<br> požadavky: - vysoká škola nebo vyšší odborná škola se sociálním zaměřením
specifikovaném zákonem č.108/2006 Sb.o sociálních službách
- bezúhonnost
<br> - příp.zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
- vysoké pracovní nasazení,odpovědnost,spolehlivost,flexibilita,samostatnost
- dobrá znalost práce na PC <,>
<br> - praxe v sociální oboru výhodou
- dobrý ústní a písemný projev
- velmi dobré komunikační schopnosti
<br> jl
l
<br> l
li
<br> l
<br> platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č.341/2017 sb <.>,v platném znění
<br> Možnost nástupu do zaměstnání: nástup možný ihned
<br> Uchazeč doruěí na ÚMČ písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
- jméno,příjmení,titul
- datum a místo narození
<br> - státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP
<br> - datum a podpis
<br> k přihlášce připojí: - profesní životopis
- motivační dopis
<br> - výpis z evidence Rejstříku trestů,ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou
(obyčejnou listovní zásilkou,doporučenou,osobně)
<br> i
i
<br> Písemné přihlášky zasílejte do 27.9.20l9 na adresu:
'Úřad městské části města Brna,Brno - Královo Pole,Palackého tř.59,612 93 Brno
k rukíím vedoucí odboru sociálních služeb
<br> Pozn.: Všechny nevyžádané os.materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány <.>
Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit <.>

Načteno

edesky.cz/d/3250830

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz