« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - dopraví opatření na ul. Úzká - Trnitá v rámci akce ,,Tramvaj Plotní"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - dopraví opatření na ul. Úzká - Trnitá v rámci akce ,,Tramvaj Plotní" (559,56 kB)
2019-09-11T15:51:57+0200
Ing.XXXXXX XXXX XaddXXffcXXXbXXXfXcXXXXbXbXXXeXXXXbeXXXX
Opatření obecné povahy - dopraví opatření na ul. Úzká - Trnitá v rámci akce ,,Tramvaj Plotní" (272,8 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0382319/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0382319/2019 Ing.Lang /542174217 11.9.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-115326-23/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 11.9.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Úzká,Trnitá podle dokumentace,která je nedílnou součástí
<br> tohoto stanovení <,>
<br>
z důvodu dopravních opatření na ul.Úzká – Trnitá v rámci akce „Tramvaj Plotní“ <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 11.9.2019 – 31.5.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MMB/0382319/2019
<br>
<br>
<br> Odbor dopravy MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Pol...

Načteno

edesky.cz/d/3250825

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz