« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - VPS Dvořákova - IP 12 a V 10e

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Dvořákova (583,58 kB)
stranit / Odstramt
Návrh opatření obecné povahy - změna DZ - VPS Dvořákova - IP 12 a V 10e (401,32 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0177195/2019 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/ 0381466/2019 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě žádosti řízení
<br> o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní
<br> úpravy provozu na místní komunikaci ul.Dvořákova.Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého
<br> dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13) s uvedením OBCHODNÍ-BRNO
<br> S.R.O <.>,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště (V 10e) <.>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení po předchozím
<br> projednání s Policií ČR KŘP JMK SPDI Brno,viz č.j.: KRPB-90267-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 23.04.2019 <,>
<br> souhlas vlastníka předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Dvořákova se zveřejňuje
na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování <.>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů
podatele,dále vlastníků nemovitostí,rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinno...

Načteno

edesky.cz/d/3250824

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz