« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - opravy kanalizační vpusti - Přízová 5 - 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - opravy kanalizační vpusti - Přízová 5 - 7 (357,05 kB)
BS Morava spol.s r.o <.>
dopravní značení: půjčovna - prodej - servis
<br> Foltýnova 19,635 00 Brno
provozovna: Brno,Jihlavská ul <.>
<br> tel.: 547 242 042,e-mail: info@bsmorava.cz <,>
www.bsmorava.cz
<br> Řešení dopravní situace
B
S
M
<br> O
R
A
V
A
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> B
S
M
<br> O
R
A
V
A
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> datum vypracování:
<br> zakázka:
<br> projekt:
<br> datum změny:
<br> verze:
<br> akce:
<br> místo:
<br> počet stran:
<br> zadavatel:
<br> poznámka:
<br> Projekt dopravního značení
<br> termín:
<br> mapa
<br> kanalizační vpusť
<br> 2019AK00079
<br> 2019PR00106
<br> 1
<br> 14.8.2019
<br> Brno - Přízova 5-7
<br> 1
<br> CTP Invest,spol.s r.o <.>
<br> stávající DZ dočasně zrušit
<br> počty jsou pouze orientační
<br> nutno osadit 7 dní předempřechodné DZ
<br> stávající DZ
<br> Legenda:
<br> 9-11/2019
<br> čj.:MMB– /2019
<br> Pod čj.:KRPB- /ČJ-2019-0600DI
<br> Platnost do: Podpis:
<br> DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PČR BRNO
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Dle § zák.č.13/1997 Sb <.>
<br> Dle § zák.č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<br> A
<br> B
<br> C
<br> D
<br> E
<br> F
<br> G
<br> H
<br> I
<br> J
<br> K
<br> L
<br> M
<br> N
<br> A
<br> B
<br> C
<br> D
<br> E
<br> F
<br> G
<br> H
<br> I
<br> J
<br> K
<br> L
<br> M
<br> N
<br> BS MORAVA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PRONÁJEM A PRODEJ DZ | VODOROVNÉ ZNAČENÍ
<br> PROJEKCE DZ | VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY
SYSTÉMY PRO OPRAVY KOMUNIKACÍ
<br> NON–STOP SERVIS
<br> zakázka:
<br> projekt:
<br> datum vypracování: datum změny: verze:
<br> akce:
<br> místo:
<br> strana:
<br> w w w.b s m o r a v a.c z
<br> Řešení dopravní situace — projekt dopravního značení
B
S
M
<br> O
R
A
V
A
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> ...
Opatření obecné povahy - opravy kanalizační vpusti - Přízová 5 - 7 (274,92 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0356485/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0356485/2019 Ing.Lang /542174217 11.9.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-185269-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 19.8.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> BS MORAVA,spol.s r.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno,IČ: 255 11 009
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Přízova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu opravy kanalizační vpusti mezi objekty Přízova 5 – 7 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 16.9.– 3.11.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o uzavírce,resp.záboru komunikace <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných si...

Načteno

edesky.cz/d/3250823

Meta

Pronájem   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz