« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - výměna režimového SDZ VPS v OPS 1-13 B, Grohova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Grohova (602,48 kB)
Jirásk
o
v
a tříd
<br> a
Jirásk
<br> o
v
a tříd
<br> a P
ek
ár
en
sk
á
<br> So
ko
lsk
<br> á
<br> Ú
v
o
z
<br> Žižkova
<br> Grohova
<br> Grohova
<br> Jana Uh
ra
<br> Jana Uhra
<br> V
eveří
<br> Gorkého
<br> Gorkého
<br> Údolní
<br> Jaselsk
á
<br> Ú
v
o
z
<br> Č
áp
<br> k
o
v
a
<br> náměstí
Konečného
<br> Č
áp
<br> k
o
v
a
<br> Č
áp
<br> k
o
v
a
<br> trh
<br> Obilní
<br> V
eveří
<br> V
eveří
<br> Gorkého
<br> Ú
v
o
z
<br> M
ar
eš
ov
<br> a
<br> Jirásk
o
v
a tříd
<br> a
<br> A
rn
<br> e
N
<br> o
v
á
k
a
<br> Sm
et
an
ov
a
<br> S
lo
v
ák
<br> o
v
a
<br> So
ko
lsk
<br> á
<br> A
nt
on
ín
sk
á
<br> Sm
eta
<br> no
va
<br> K
o
u
n
ic
o
v
a
<br> K
o
u
n
ic
o
v
a
<br> K
o
u
n
ico
<br> v
a
<br> Údolní
<br> Ú
dolní
<br> K
o
u
n
ic
o
v
a
<br> Su
šil
ov
<br> a
<br> Ko
tlá
řsk
<br> á
<br> V
eveří
<br> náměstí
Komenského
<br> náměstí
Žerotínovo
<br> Joštova
<br> Joštovanáměstí
Komenského
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> S
<br> a fyzické osoby <.>
<br> nočním režimem u placených vyhrazených parkovacích stání pro firmy
Tato dokumentace řeší pouze odstranění dodatkových tabulek s doplňkovým
<br> listy odsouhlasenými v březnu 2019 <.>
parkování v rámci OPS 1-13,novým typem značení v souladu se vzorovými
stávajícího svislého dopravního značení pro označení jednotlivých režimů
Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována za účelem nahrazení
<br> 1 3 4 5ČÍSLO SESTAVY 2
<br> P
<br> PO-NE 7-19h
<br> NEBO FIRMA
<br> RZ VOZIDLA
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 19-6h
<br> 1 MÍSTO
<br> P
<br> PO-NE 7-19h
<br> NEBO FIRMY
<br> RZ VOZIDEL
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 19-6h
<br> 2 MÍSTA
<br> P P
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 19-6h
<br> 4 MÍSTA
<br> P
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 19-6h
<br> 11 MÍST
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 19-6h
<br> 5 MÍST...
Opatření obecné povahy - výměna režimového SDZ VPS v OPS 1-13 B, Grohova (330,28 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0194106/2019 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0342309/2019 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
<br> Brno (viz č.j.: KRPB-90555-2/ČJ-2019-0600DI,ze dne 06.05.2019) podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br> stanoví
<br> místní úpravu provozu na místních komunikacích Jaselská,Marešova,Obilní trh,Údolní,Čápkova,Grohova <,>
<br> Pekárenská,Jiráskova tř <.>,Slovákova,Smetanova,Sokolská,Jana Uhra,Veveří a Komenského nám.<,>
<br> spočívající ve změně úpravy dopravního značení,viz výkresová dokumentace,v Oblasti placeného stání
<br> 1-13,Grohova v městské části Brno-střed <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanovil místní úpravu provozu na místních komunikacích
z důvodu úpravy provozu zřízení ucelené oblasti placeného stání v Oblasti 1-13,Grohova dle Nařízení
statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy ...

Načteno

edesky.cz/d/3195374

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz