« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - generální oprava veřejného osvětlení na ul. Táborského nábřeží, Kamenná a Ludmily Konečné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha (1,74 MB)
s
e
s
e
d
n
i
<br> C
y
k
l
i
s
t
o
<,>
<br> z
<br> k
o
l
a
<br> V
J
E
<br> Z
D
<br> B
U
<br> D
E
<br> B
U
<br> D
E
<br> O
M
<br> E
Z
<br> E
N
<br> s
<br> e
<br> s
<br> e
<br> d
<br> n
<br> i
<br> C
<br> y
<br> k
<br> l
i
s
<br> t
o
<br> <,>
<br> z
<br>
k
<br> o
<br> l
a
<br> m
<br> im
<br> o
<br> c
y
k
lo
<br> s
t
e
z
k
u
<br> 110/2019
<br> 06/2019
<br> 5x A4
<br> -
<br> 1
RDS
<br> F cs
XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br> SITUACE DIO
<br>
2019-08-15T14:57:17+0200
Ing.XXXXXX XXXX dXXcXXXXXXabXXaXdcfXXXfXXfXacXXcXeXXXdXd
Opatření obecné povahy - generální oprava veřejného osvětlení na ul. Táborského nábřeží, Kamenná a Ludmily Konečné (275,07 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0269988/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0269988/2019 Ing.Lang /542174217 15.8.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-144264-10/ČJ-2019-0600DI
<br> ze dne 12.8.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE s.r.o <.>,Bosonožské nám.1/2,642 00 Brno <,>
<br> IČ: 277 02 804
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místních pozemních komunikaci Táborského nábřeží,Kamenná,Ludmily Konečné <,>
<br> Vídeňská podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu generální opravy veřejného osvětlení na ul.Táborského nábřeží,Kamenná a
<br> Ludmily Konečné <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 26.8.– 30.11.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmí...

Načteno

edesky.cz/d/3195373

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz