« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Záměr pronájmu MČ Brno-střed - sklepní kóje v 2pp podlaží Tržnice Brno, Zelný trh 14/16, tj. část pozemku p.č. 446, k.ú. Město Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu MČ Brno-střed - sklepní kóje v 2pp podlaží Tržnice Brno, Zelný trh 14/16, tj. část pozemku p.č. 446, k.ú. Město Brno (357,15 kB)
Odbor dopravy a majetku Úřadu městské části Dominikánská 2,601 69 Brno Pracoviště: Zelný trh 14116,602 00 Brno
<br> Číslo jednací: MCBSI2019101304251PRAT Vyřizuje: XXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX XD datové schránky: qýkbwe?
<br> V Brně dne 16.08.2019
<br> ZÁMĚR Měsrskě ČÁSTI BRNO _ STRED
<br> V souladu sustanovením ;; 39 odst.1 zákona č.1282000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a na základě usnesení 32.RMČ Brno-střed č.RMČ12019132144 ze dne 01.08.2019 zveřejňuje statutární město Brno,městská část Brno-střed svůj záměr pronajmout nemovitý majetek — sklepní kóje v 2pp podlaží Tržnice Brno,Zelný trh 14116,tj.část pozemku p.č.446,k.ú.Město Brno,zapsané na LV č.10001.vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-město (zakresleno v příloze tohoto Záměru)
<br> Pro: XXXXXX XXXXXXXX,Jindřichova XX,XXX XX Brno,IČ: XXXXXXXX — část kóje č.6 o rozměru 21r12.od 01.09.2019 do 31.12.2019
<br> Lusíne Manukyan,Nové sady 16.602 00 Brno,IČ: 69663874 — část koje č.8 o rozměru 2m2,od 01.09.2019 do 09.11.2019
<br> Andranik Manukýan.Úvoz 31,602 00 Brno,IČ: 87181169 — část kóje č.13 o rozměru lmz,od 01.09.2019 do 09.11.2019
<br> XXXXXX XXXXXXX,Merhautova XXX,XXX XX Brno.IČ: XXXXXXXX — část kóje č.15 o rozměru 21112,od 01.09.2019 do 31.12.2019
<br> Aleksan Mirzojan,Holubice 333,683 51 Holubice,IČ: 45632766 —- část kóje č.16 o rozměru lmz,od 01.09.2019 do 09.11.2019
<br> XXXXX XXXXXXX,Borkovaný XXX,XXX XX,IČ: XXXXXXXX — část kóje č.14 o rozměru 21r12.od 01.09.2019 do 31.12.2019
<br> Dobrospolek,2.5 <.>,Rašínova 2,602 00 Brno,IČ: 06139086 — část koje č.12 o rozměru 41112,od 01.09.2019 do 31.10.2019
<br> XXXXXX XXXX Odehnalová,Jánská X,XXX XX Brno,IČ: 67521827 — část kóje č.9 o rozměru 31112,od 01.09.2019 do 31.12.2019
<br> -g- Tento adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami.Zádosti,připomínky a náměty k výše uvedenému záměru statutárního města Brna,městské části
<br> Brno-střed je možno zaslat na adresu: Úřad městské části Brno ...

Načteno

edesky.cz/d/3195369

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz