« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím MČ Zlatníky za rok 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout (41.60 kB) pdf

Výroční zpráva o poskytování informací dle
zák.č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu
k informacím MČ – Zlatníky za rok 2015
zákon č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím (§ 18,odst.1) ukládá povinným subjektům zveřejnit do
1.března údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok
<br> Zákon č.106/1999 Sb <.>,§ 18,odst.1:
<br> Počet podaných písemných žádostí o informace
<br> 0
<br> Z toho počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> 0
<br> Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
<br> 0
<br> Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
<br> -
<br> Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně
<br> -
<br> odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
<br> Počet stížností podaných podle § 16a,důvody jejich
<br> 0
<br> podání stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> Částka v Kč,která byla vybrána za poskytnuté
<br> 0,-
<br> informace
<br> Ve Zlatníkách: 4.2.2016
<br> Zpracoval: starosta Mgr.XXXXX XXXX

Načteno

edesky.cz/d/318459

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz