« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Zlatníky ze dne 10.06.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni_07-2019(PDF: 142.81 kB)
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
<br> ZASTUPITELSTVO
<br> MĚSTSKÉ ČÁSTI ZLATNÍKY
<br> Usnesení 7.zasedání ZMČ Zlatníky ze dne 10.06.2019 ANONYMIZOVANÁ VERZE Stránka 1 z 2
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br> 7.zasedání Zastupitelstva městské části Zlatníky
<br> konaného dne 10.06.2019 v 19:00 hodin
<br> v zasedací místnosti Úřadu městské části Zlatníky,6.května 52/22,Zlatníky
<br>
<br> 56/07/ZMČ/19 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.volí
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 10.06.2019
<br> a) pana Jiřího Klimeše
b) XXXX XXXXXXXXX XXXXX
<br> X.volí
zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 10.06.2019
<br> Martina Šoltise
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br>
57/07/ZMČ/19 Schválení programu zasedání
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
program zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 10.06.2019
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br>
58/07/ZMČ/19 Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.neshledalo
rozpory v plnění minulého zasedání
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br>
<br>
<br>
Usnesení 7.zasedání ZMČ Zlatníky ze dne 10.06.2019 ANONYMIZOVANÁ VERZE Stránka 2 z 2
<br>
<br>
59/07/ZMČ/19 Smlouva na zhotovení projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy KD <,>
restaurace a bývalého obchodu,k.ú.Zlatníky,p.č.110/2,110/1,113“
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
předloženou smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy KD <,>
<br> restaurace a bývalého obchodu,k.ú.Zlatníky,p.č.110/2,110/1,113“ (PID: MMOPP00BGUV6) mezi
Statutárním městem Opava,Horní náměstí 382/69,746 01 Opava,Městskou části Zlatníky,6.května
52/22,746 01 Opava-Zlatníky,IČ: 00300535,zastoupenou Martinem Šoltisem - starosto...

Načteno

edesky.cz/d/3078003

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz