« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Zlatníky 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout (204.01 kB) pdf
Stránka 1 z 4
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
<br>
<br>
*MMOPP00BGUZM*
<br>
*MMOPP00BGUZM*
<br>
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
uzavřená dle § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Článek I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br>
Poskytovatel dotace: Statutární město Opava
<br> Se sídlem: Horní náměstí 382/69,Město,746 01 Opava
<br> IČ: 00300535
<br> DIČ: CZ00300535
<br> Číslo účtu: 27-1842619349/0800
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Opava
<br> Jednající: Městskou částí Zlatníky
se sídlem 6.května 52/22,Zlatníky,746 01 Opava
zastoupenou Martinem Šoltisem,starostou městské části
<br> ID datové schránky: h2aarnb
<br>
dále také jen „poskytovatel“
<br>
<br> Příjemce dotace: Tělovýchovná XXXXXXX XXXXX Zlatníky,z.s <.>
<br> Se sídlem: Na Louky 113/28,Zlatníky,746 01 Opava
<br> IČ: 14616190
<br> Zapsán: ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,sp.zn.L 386
<br> Číslo účtu: 261038648/0300
<br> Bankovní spojení: ČSOB a.s.pobočka Poštovní spořitelna Opava
<br> Zastoupen: Josefem Uvírou,předsedou
<br> E-mail: tjsokolzlatniky.fotbal@seznam.cz
<br>
dále také jen „příjemce“
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 4
<br>
<br> Článek II <.>
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
<br> 1.Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavíranou podle § 10a zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,potažmo podle § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,a nevylučuje-li to její povaha a účel,použijí se na ni v souladu s § 170 správního řádu
přiměřeně ustanovení občanského zákoníku <.>
<br> 2.Dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou dle zákona č.320/2001 Sb.<,>
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),se všemi
právními důsledky s tím spojenými <.>
<br> 3.Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků tvořících dotaci je porušením rozpočtové
kázně dle § 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,o ...

Načteno

edesky.cz/d/2909964


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz