« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Svolání 5. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání 5. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed (529,08 kB)
Číslo jednací: ?/201 9/0066079/STAJ
Spisová značka: ?CBS/2C)'1 9/0012908/3
<br> SVOLÁVÁM
<br> 5.zasedání Zastupitelstva městské ěásti Brno-střed
na středu dne 24.04.2019 v 16.00 hod <.>
<br> do společenského sálu radnice MČ BS,Dominikánská 2,601 69 Brno
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Projednání a schválenf programu
3.Hovory s občany
4.Prezentace Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území
<br> OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno Ing.arch.Bořecký
5.Určení člena RMČ BS pro bezpečnost,veřejný pořádek,obchod a služby Ing.arch.Mencl
6.Rozpočtové opatření č.5 na rok 2019 RMČBS
<br> 7.Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č.1527/4,k.ú.Staré Brno
(Leitnerova)
<br> 8.Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Gallašova 4)
9.Dispozice se spoluvlastnickým podílem na pozemku p.č.935,k.ú.Veveří
<br> (Čápkova 44)
10.Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 10) - XII <.>
11.Prodej obecní vymezené jednotky (Tučkova 12)
12.Podmínky nabídkového řízení - prodej obecní vymezené jednotky č.59/1
<br> (Grmelova 6)
13.Podmínky nabídkového řízení - prodej obecní vymezené jednotky č.59/13
<br> (Grmelova 6)
14.Podmínky nabídkového řízení - prodej obecní vymezené jednotky č.589/9
<br> (Nové Sady 22a)
15.Podmínky nabídkového řízení - prodej obecrrí vymezené jednotky č.494/8
<br> (Vinohrady 26)
16.Žádost o prominutí pohledávky - Cejl 48,Brno
17.PV Orlí 22/24,Brno,byt č.5 - prominutí smluvní pokuty
18.PV Lidická 8,Brno,byt B - prominutí smluvní pokuty
19.Zveřejňování záznamů ze zasedání ZMČ BS
20.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
21.Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
22.Kontrola usnesení ZMČ BS
<br> 23.Dotazy,podněty,připomínky,infornnace členů ZMČ BS
24.Závěr '??,<.> ?????
<br> Ing.arch.Vojtěch Mencl
starosta MČ-Brno-střed
<br> Ing.arch.Mencl
RMČBS
RMČBS
<br> RMČBS
RMČBS
RMČBS
<br> RMČBS
Bc.Štika
<br> Mgr.Spilková
Mgr.Macurová
<br> RMČBS
<br> R?MČBS
<br> RMČ BS
RMČ BS
<br> RMČBS
RMČBS
RMČBS
<br> RMČ BS
<br> RMČ BS
<br> l
l
<br> l
l
<br> l...

Načteno

edesky.cz/d/2899007

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz