« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019 (351,31 kB)
m!isaÝo Rrnnm kJ nlklk"-*: *
<br> Městská část Brno-střed
<br> Odbor ekonomický 'Úřadu městské ěásti
Dominikánská 2,601 69 Brno
<br> l
BIRI Ll?
<br> l
LJ
<br> Číslo jednací: MCBS/2019/0066242/MATT
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 2500/MCBS/2018/0106536/14
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
ID datové schránky: qykbwe7
<br> V Brně dne 17.04.20l9
<br> Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.4 na rok 2019
<br> V souladu s ustanovením § 16,odst.5 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,v platném znění,je rozpočtové opatření č.4 na rok 2019 zveřejněno na internetových
stránkách www.brno-stred.cz v sekci Hospodaření radnice.Do listinné podoby je možné nahlédnout na
Odboru ekonomickém Uřadu městské části Brno-střed (Dominikánská 2,dvorní budova,1.patro,dveře
č.26) <.>
<br> Rozpočtové opatření č.4 bylo schváleno Radou městské části Brno-střed na 17.schůzi konané dne
1.4.2019 <.>

Načteno

edesky.cz/d/2896544


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz