« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva městské části Zlatníky ze dne 08.04.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni_06-2019(PDF: 160.64 kB)
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
<br> ZASTUPITELSTVO
<br> MĚSTSKÉ ČÁSTI ZLATNÍKY
<br> Usnesení 6.zasedání ZMČ Zlatníky ze dne 08.04.2019 Stránka 1 z 4
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br> 6.zasedání Zastupitelstva městské části Zlatníky
<br> konaného dne 08.04.2019 v 19:00 hodin
<br> v zasedací místnosti Úřadu městské části Zlatníky,6.května 52/22,Zlatníky
<br>
<br> 45/06/ZMČ/19 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.volí
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 08.04.2019
<br> a) paní Annu Maretovou
b) XXXX XXXXXXXXX Hříbka
<br> X.volí
zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 08.04.2019
<br> Martina Šoltise
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br>
46/06/ZMČ/19 Schválení programu zasedání
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
program zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 08.04.2019
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br>
47/06/ZMČ/19 Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.neshledalo
rozpory v plnění minulého zasedání
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br>
<br>
<br>
Usnesení 6.zasedání ZMČ Zlatníky ze dne 08.04.2019 Stránka 2 z 4
<br>
<br> 48/06/ZMČ/19 Výběr projektanta na rekonstrukci bývalé hospody a obchodu
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
firmu na vypracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci bývalého obchodu a hospody“ a to
<br> firmu Ing.XXXXX XXX,se sídlem Jezdkovice XX,PSČ: XXX XX,s cenou díla 344.600,-Kč <.>
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br>
49/06/ZMČ/19 Výkupy části pozemků pod komunikaci – ulice Pod Háj
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
výkup části pozemků pod komunikaci (ulice Pod Háj) dle geometrického plánu 116/2019 ze ...

Načteno

edesky.cz/d/2879805

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz